Stichting ERM
Nieuwsbrief oktober 2018

3D in de monumentenzorg

ERM onderzoekt in hoeverre het 3D scannen verwerkt kan worden in de richtlijnen. Voor het arbeidsintensieve opnemen en inmeten van onderdelen van monumenten, bijvoorbeeld de kozijnen, kan een 3D scan een goed alternatief vormen. ‘Een moderne techniek ten behoeve van een oud ambacht, dat ook nog eens zeer effectief kan blijken voor het enthousiasmeren van nieuwe, jonge vakmensen’, aldus projectleider Ron Spaan. Lees verder.


Landhuis Reuversweerd maakt pilot 3D scan mogelijk - foto: Monumenten.nl

URL voor historisch beton op komst

Uitvoerende bedrijven en opdrachtgevers hebben bij het restaureren van (historisch) beton behoefte aan specifieke uitvoeringsrichtlijnen (URL-en). Het repareren van beton in de nieuwbouw en renovatie geschiedt conform bepaalde richtlijnen. Deze zijn echter onvoldoende toegesneden op het behoud van de cultuurhistorische waarden van historisch beton. Lees verder.


Landgoed Zonnestraal, wereldberoemd voorbeeld van historisch beton – eigen foto

Bondige informatie over richtlijnen

Op de website van ERM is een groot aantal Infobladen gepubliceerd die niet-ingewijden kort en bondig informeren over specifieke uitvoeringsrichtlijnen. Zo zijn er Infobladen over de uitvoeringsrichtlijnen voor Steenhouwwerk, Metalen dakbedekking, Historisch voegwerk, Historisch parket en Historisch schilderwerk samengesteld. De Infobladen geven in enkele zinnen de kern van de richtlijn weer en in beeld en korte omschrijvingen waarop te letten bij herstel. Elk Infoblad is te vinden op de ERM-website, op dezelfde pagina als de betreffende richtlijn.

Platform Monumententoezicht over handhaving via het strafrecht

Wanneer een monument (moedwillig) wordt beschadigd kiest een gemeentelijke toezichthouder meestal voor een bestuursrechtelijke handhaving, in de vorm van bijvoorbeeld stillegging en een dwangsom. Handhaving via het strafrecht kan ook, maar wordt slechts weinig toegepast. Wat kun je met strafrecht bij monumententoezicht? En wat zijn de praktijkervaringen van gemeenten? Daarover gaat de volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht. Aan de orde komen enkele casussen en de resultaten van een mini-enquête. De Erfgoedinspectie werkt aan een handreiking die informeert over de mogelijkheden en beperkingen van het strafrecht. Tijdens de bijeenkomst wordt een conceptversie toegelicht, de Erfgoedinspectie is benieuwd naar uw reacties.

Datum: woensdagmiddag 31 oktober 2018, 13.00 – 17.00 uur. Locatie: Het Huis Utrecht.
De bijeenkomst is bestemd voor gemeentelijk toezichthouders, handhavers en functioneel leidinggevenden. Kijk hier voor het programma en aanmelden.

Verduurzaming

ERM is een van de partijen die voor de Klimaattafel Gebouwde Omgeving een Routekaart hebben opgesteld voor het verduurzamen van monumenten. De monumentensector streeft naar een CO2-reductie van 40 procent in 2030 en 60 procent in 2040, als gemiddelde over de gehele voorraad monumenten. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij ‘natuurlijke’ momenten voor de eigenaar, met aandacht voor een optimale balans tussen energie- en kostenefficiëntie, én behoud en herstel van monumentale waarden. Samen met Bewoond Bewaard tekent ERM in de nieuwsbrief met enige regelmaat ervaringen op van monumenteneigenaren met verduurzaming.

De verduurzaming van het Witte Dorp
‘Nul op de meter, dat was het oorspronkelijke doel. Maar de fysieke beperkingen van dit monumentale woonhuis maakte dat onhaalbaar. Desondanks heeft een combinatie van ingrepen toch tot een mooie verduurzaming geleid’, vertelt Ton van der Pluijm, een van de inwoners van het Witte Dorp in Eindhoven. Lees verder.


Het 75-jaar oude Witte Dorp in Eindhoven

Boeiende bijeenkomst over bemalen en monumenten

‘Ja’, zegt oud-hoogleraar Ondergronds Bouwen Johan Bosch, ‘als monumenteneigenaar moet je ongerust zijn wanneer er in de omgeving wordt bemalen’. En nee, voegt hij er gelijk aan toe, ‘je hoeft je minder zorgen te maken als alle partijen voldoende kennis hebben van de effecten op en het incasseringsvermogen van de fundering van het monument. Maar de praktijk leert dat maar weinig eigenaren een goed beeld hebben van de fundering van hun monument. En wat doe je dan als bemaler?’

Johan Bosch leidde donderdag 27 september 2018 de kennisbijeenkomst ‘Bemalen en monumenten – voorkomen van schade’ in. Dit initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie NMO, stichting ERM en SIKB bracht twee werelden bijeen; die van de cultureel erfgoedsector en die van de bemalers. Lees verder.


Johan Bosch: ‘Je hoeft je minder zorgen te maken als alle partijen voldoende kennis hebben van de effecten op en het incasseringsvermogen van de fundering van het monument’

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.