3D in monumentenzorg

ERM onderzoekt in hoeverre het 3D scannen verwerkt kan worden in de richtlijnen. Voor het arbeidsintensieve opnemen en inmeten van onderdelen van monumenten, bijvoorbeeld de kozijnen, kan een 3D scan een goed alternatief vormen. ‘Een moderne techniek ten behoeve van een oud ambacht, dat ook nog eens zeer effectief kan blijken voor het enthousiasmeren van nieuwe, jonge vakmensen’, aldus projectleider Ron Spaan.


Landhuis Reuversweerd maakt pilot 3D scan mogelijk - foto: Monumenten.nl

‘Digitale technieken kunnen het restauratieambacht een nieuwe impuls geven, het vak meer sexy maken. En dat is hard nodig om de jeugd aangesloten te houden. Daarnaast bieden het digitaal werken mogelijkheden om delen van arbeidsintensief werken te vervangen, onder andere door Computer Numerical Control (CNC)’. Volgens Spaan is het digitaal werken vooral voor hout en steen goed toepasbaar. ‘Bij het inscannen van bijzondere houten kozijnen blijft uiteraard veel inzicht noodzakelijk, maar met een 3D scan is wel heel veel tijdwinst te behalen. Daarbij zijn de op basis van de scan te maken modellen te manipuleren, bijvoorbeeld wanneer er twintig lagen verf op het origineel zitten’.

Begin oktober hebben vier ERM-gecertificeerde bouw- en timmerbedrijven kennis gemaakt met een Waddinxveens bedrijf dat digitale opname- en productietechnieken voor de renovatie van serie woningbouw heeft ontwikkeld. Een van de bouwbedrijven gaat het 3D scannen en CNC produceren nu in een pilot uitvoeren bij de restauratie van Landhuis Reuversweerd bij het Gelderse Brummen.

‘Zo’n twintig leerlingen van het Gelders Restauratie Centrum (GRC) zijn bij deze proef betrokken. In een op het terrein ingerichte Erfgoedwerkplaats gaan zij de diverse verschillende typen houten kozijnen, afkomstig uit de periode 1850 – 1960, komend voorjaar digitaal scannen. Daartoe wordt nu eerst een digitaal formulier ontwikkeld dat leidraad vormt voor de informatie die noodzakelijk is voor het scannen’, vertelt Ron Spaan.
Spaan verwacht veel van deze digitalisering. ‘In de toekomst zie ik ook kansen tot verwerking in een AutoCAD-systeem’. Nog enthousiaster wordt hij wanneer het gaat om de aantrekkelijkheid van digitaal werken voor het restauratieambacht. ‘Ik ben ervan overtuigd dat jonge mensen de combinatie van ambachtelijk handwerk en het werken met beeldschermen gaan omarmen. Het combineert twee werkvormen tot een uniek vak.’

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80