Bijeenkomst Platform Monumententoezicht 'Mogelijkheden strafrecht bij monumententoezicht' - 31 oktober 2018

Wanneer een monument (moedwillig) wordt beschadigd kiest een gemeentelijke toezichthouder meestal voor een bestuursrechtelijke handhaving, in de vorm van bijvoorbeeld stillegging en een dwangsom. Handhaving via het strafrecht kan ook, maar wordt slechts weinig toegepast. Wat kun je met strafrecht bij monumententoezicht? En wat zijn de praktijkervaringen van gemeenten?

Daarover gaat de volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht. Aan de orde komen enkele casussen en de resultaten van een mini-enquête. De Erfgoedinspectie werkt aan een handreiking die informeert over de mogelijkheden en beperkingen van het strafrecht. Tijdens de bijeenkomst wordt een conceptversie toegelicht, de Erfgoedinspectie is benieuwd naar uw reacties.

  • Datum: woensdagmiddag 31 oktober 2018
  • Tijdstip: 13.00 – 17.00 uur (start om 13.30 uur)
  • Waar: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht (www.hethuisutrecht.nl)
  • Voor wie: gemeentelijk toezichthouders, handhavers en functioneel leidinggevenden
  • Kosten: gratis

Kijk hier voor het programma.