Stichting ERM
Nieuwsbrief maart 2019

Restauratiebestek: Stabu 2 met ERM-richtlijnen vrijwel gereed

Nog voor de komende zomer zal Stabu 2, met daarin opgenomen alle ERM-richtlijnen gereed zijn. Rond de bouwvak kan de nieuwe catalogus worden gepresenteerd, verwacht Ilja Rijks, die voor ERM dit traject begeleidt.


Ilja Rijks - bron: eigen foto

‘Dit voorjaar wordt de software, die nodig is om de URL-data op een goede wijze in de besteksystematiek te verwerken, door een aantal gebruikers getest. Onder andere moet blijken of de koppelingen naar de verschillende URL-en op de juiste momenten actief worden. Later dit jaar staat een evaluatie gepland. Hoe werkt de systematiek, wat gaat goed, wat niet? Wie hierin wil participeren kan contact leggen met het secretariaat van ERM.’ De opname van de ERM-richtlijnen in de Stabu systematiek heeft tot doel de kwaliteit van bestekken te verbeteren, die worden opgesteld voor het werk aan monumenten en waarvoor de bestaande systematiek voor nieuwe gebouwen niet voldoet. Hier vindt u meer informatie over (de huidige versie van) het Restauratiebestek.


Geslaagde Kerkenbeurs

Energiebesparing en verduurzaming zijn vragen die bij veel kerkbesturen en -beheerders spelen Daarom gaf ERM acte de présence op de Kerkenbeurs 2019, met een stand en een workshop. Lees hier het verslag en bekijk de presentatie van de workshop.


Asbestverwijdering uit monumenten

Eerder deze maand, op 7 maart jl., was er een drukbezochte bijeenkomst over asbestverwijdering uit monumenten, die was georganiseerd door ERM samen met Nederland Monumentenland. Een impressie van deze middag leest u hier.


Asbestverwijdering uit monumenten - bron: ERM


Gezocht: voorzitter (M/V) Stichting ERM met hart en passie voor monumenten

Monumentenzorg kan niet zonder goede en duurzame uitvoering van onderhoud en restauratie. Dat is een voor de hand liggend uitgangspunt waar toch elke dag weer door opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheden aan gewerkt moet worden. Kennis moet doorgegeven worden, ambachten in stand gehouden en nieuwe inzichten zoals verduurzaming verwerkt. Lees verder.


De zoektocht naar meer comfort, een lagere gasrekening en minder hout kloven

‘We hebben veel enkelglas ramen die voor behoorlijk wat kou zorgen’, vertellen Mechteld Schwartz en haar man Hans Meijer. ‘Maar dubbelglas van 10 mm is te dik voor onze sponningen. We hebben op enkele ruiten verschillende soorten monumentenglas geprobeerd, maar we zijn niet zo enthousiast over de isolatiewerking. En we willen de huidige roederamen graag origineel houden’. De zoektocht van de eigenaren van een IJsselhoeve naar meer comfort, een lagere gasrekening en ‘minder hout kloven’. Lees verder.


Boerderij Kolkenstein in Terwolde


Platform Monumententoezicht

Op 13 maart bogen de deelnemers aan het Platform Monumententoezicht zich over vergunningvrij bij monumenten. De impressie van die bijeenkomst vindt u hier.


Mini-symposium ‘Monument en Duurzaamheid in Balans’ - 14 mei 2019

Hoe vind je een goede balans tussen het behoud van cultuurhistorische waarden van een monument en de wens het gebouw te verduurzamen? Verduurzamingsmaatregelen vragen soms een forse bouwkundige of visuele ingreep. Nu zijn niet altijd alle onderdelen van het monument even waardevol. De ‘aanraakbaarheid’ van het gebouw en zijn onderdelen is daardoor per monument wisselend en divers.

Op de eerste dag van de beurs Monument, dinsdag 14 mei in de Brabanthallen in Den Bosch, verzorgt ERM van 13.30 -15.00 uur het mini-symposium ‘Monument en Duurzaamheid in Balans’. Verschillende sprekers gaan aan de hand van praktijkvoorbeelden in op het vinden van een goede balans tussen de ambities van monumentenbehoud en verduurzaming. Aansluitend gaat de korte gelijknamige video ‘Monument en duurzaamheid in balans’ in première.


Themabijeenkomst ‘Onderhouds- en restauratieplannen die tellen’ - 21 mei 2019

Nieuwe richtlijnen en nieuwe financiële regelingen gaan bijdragen aan betere onderhoud- en restauratieplannen. Zij zijn bestemd voor een goede planvorming, die essentieel is voor een afgewogen balans tussen verduurzaming en cultuurhistorische waarden. Zij ondersteunen doordachte instandhouding met oog voor goed (her)gebruik, voor toegankelijkheid en voor kwaliteit in de monumentenzorg, de regelgeving en de opleidingen.

Stichting ERM verzorgt, met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op 21 mei a.s. een themabijeenkomst over onder meer de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen ‘Bouwkundig advies’ en ‘Gebouwinspecties’, over het nieuwe subsidiestelsel dat de fiscale aftrek voor woonhuismonumenten vervangt en over de nieuwe restauratieregeling voor grote projecten. Naast plenaire inleidingen is er een groot aanbod van verdiepende parallelsessies. Op deze dag is ook het mogelijk om, nog voor de officiële opening, de net gerestaureerde kazerne B van Fort Altena te bezoeken. Binnenkort vindt u op de website het programma en kunt u zich aanmelden.


Bron: Fort Altena


Nieuwe versie van BRL 2000 voor monumentenadviseurs

Er komt een nieuwe versie van BRL 2000 ‘Onderzoek en advies’. De BRL 2000 is de richtlijn voor het certificeren van adviesbureaus of adviseurs die adviezen of (meerjaren-)plannen maken voor het onderhoud of restaureren van monumenten. De nu gepubliceerde ontwerp-wijziging is eenvoudiger van opzet en heeft een bredere scope. U kunt reageren op het ontwerp tot 1 mei 2019. Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.