Kerkenbeurs 2019

De Kerkenbeurs 2019 in de Utrechtse Jaarbeurshal besteedde veel aandacht aan energiebesparing. Dat blijkt hoog op de agenda bij de kerken te staan. Veel wordt geworsteld met de vraag welke maatregelen het meeste effect sorteren, binnen het vaak beperkte budget. Reden voor ook ERM om met een stand op de beurs aanwezig te zijn, die druk werd bezocht en het decor vormde voor veel geanimeerde gesprekken. De door Felix Kusters verzorgde workshop leidde tot nog eens extra bezoekers die met een beter beeld van het verduurzamingstraject meer gerichte vragen konden stellen.

De bezoekers aan de ERM-stand kwamen vooral met praktische vragen over specifieke verduurzamingsmaatregelen in hun eigen kerkgebouw of hoe ze tot een compleet verduurzamingsplan konden komen. Het kennisniveau wisselde, maar merendeels was men zich bewust dat het verwarmen van een kerk conflicterende belangen kent. Orgels vragen bijvoorbeeld om andere binnenklimaatcondities dan de kerkgangers. De balans hierin vinden is lastig. Kerken hebben een incidenteel gebruikspatroon gedurende de week. De meeste vragen gingen dan ook over installatietechnische aanpassingen. Ook vragen over het isoleren van ramen werden veel gesteld.

Klik hier voor de presentatie van Felix Kusters.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80