Impressie bijeenkomst 'Asbestverwijdering uit monumenten' - 7 maart 2019

‘Het zijn twee unieke producten’, sprak dagvoorzitter Jos van de Zande donderdagmiddag 7 maart in het Provinciehuis van Gelderland, ‘monumenten en asbest. Beide met uitzonderlijke kwaliteiten. En beide als grote onbekenden voor elkaar’. ‘Kennis is macht’, vervolgde Van de Zande, ‘en vanmiddag gaan we beide werelden met elkaar in contact brengen en waar nodig verzoenen’.

Van de Zande leidde een drukbezochte kennisbijeenkomst die ERM samen met Nederland Monumentenland verzorgde. Aanleiding voor de bijeenkomst is de constatering dat de aanwezigheid van asbest in monumenten tot hoge kosten en vertragingen in de aanpak van de restauratie leidt. Kan dat niet beter?

Klik hier voor een impressie van deze middag. Hier vindt u het programma.

Presentaties

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80