Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht 'vergunningvrij bij monumenten'

‘Voor het vergunningvrij (ver)bouwen verandert er door de Omgevingswet inhoudelijk vrijwel niets. Wat er wel verandert is dat er andere criteria zijn voor de vraag of iets vergunningvrij is voor bouwen of voor een omgevingsplanactiviteit (“de knip”). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de bouwtechnische afweging en de planologisch/esthetische afweging of de activiteit zonder voorafgaande toestemming (vergunning) mag worden gerealiseerd’. Aldus Wico Ankersmit aan het begin van de kennisbijeenkomst van het Platform Monumententoezicht 13 maart jl.

Klik hier een impressie van deze middag. Hier vindt u het programma.

Presentaties

Presentaties praktijkcarrousel

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80