Liefde voor monumenten,
aandacht voor onderhoud en restauratie.

Samenwerken aan de hoogste
onderhoud- en restauratiekwaliteit.

Nieuws en praktijk

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80