Nieuwe versie van BRL 2000 voor monumentenadviseurs

Er komt een nieuwe versie van BRL 2000 ‘Onderzoek en advies’. De BRL 2000 is de richtlijn voor het certificeren van adviesbureaus of adviseurs die adviezen of (meerjaren-)plannen maken voor het onderhoud of restaureren van monumenten. De nu gepubliceerde ontwerp-wijziging is eenvoudiger van opzet en heeft een bredere scope. U kunt reageren op het ontwerp tot 1 mei 2019.

Nieuwe opzet
Doel van de nieuwe versie is in de eerste plaats vereenvoudiging van de tekst. De BRL is eenvoudig ingedeeld: hij bevat de eisen aan de organisatie, aan het werk en aan de borging. Verder is er een apart hoofdstuk over het certificeren. Bovendien zijn er – sinds de vorige versie van de BRL werd gepubliceerd – inmiddels ook nieuwe richtlijnen opgesteld (URL 2005 Gebouwinspecties) of in voorbereiding (advies voor het herstellen van historisch beton). Ook deze worden onder de werking van de BRL gebracht.

Onderwerp van de BRL
De BRL omvat advies, onderzoek en gebouwinspecties voor de fysieke instandhouding van het interieur en/of exterieur van gebouwde monumenten. De fysieke instandhouding kan betrekking hebben op zowel onderhoud als restauratie (inclusief verbeteren).

Relatie tussen BRL en URL
BRL 2000 bevat de eisen aan de organisatie, het werkproces, de kwaliteitsborging door de certificaathouder zelf en de certificering. De specifieke eisen aan adviezen, onderzoeken en gebouwinspecties staan in de uitvoeringsrichtlijnen. Het gaat hierbij om:

  • URL 2001 Bouwkundig advies monumenten
  • URL 2002 Molenadvies
  • URL 2003 Advies historisch beton (deze URL is nog in voorbereiding)
  • URL 2004 Kleurhistorisch onderzoek
  • URL 2005 Gebouwinspecties

Voor het halen van het certificaat moet men voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn in combinatie met de eisen in de URL waarvoor men het certificaat wil halen.

Erkende adviesbureaus en adviseurs
Een adviesbureau of adviseur dat een certificaat heeft behaald mag het logo Erkende Restauratiekwaliteit voeren. U vindt erkende bedrijven op www.stichtingerm.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80