Gezocht: voorzitter (M/V) Stichting ERM met hart en passie voor monumenten

Monumentenzorg kan niet zonder goede en duurzame uitvoering van onderhoud en restauratie. Dat is een voor de hand liggend uitgangspunt waar toch elke dag weer door opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheden aan gewerkt moet worden. Kennis moet doorgegeven worden, ambachten in stand gehouden en nieuwe inzichten zoals verduurzaming verwerkt.

De behoeften in de samenleving veranderen en monumenten veranderen mee. De werkzaamheden in de monumentensector hebben de drive van de bouw en de stijl van cultuurbehoud. De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is het platform waar overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk en praktijkgericht werken aan kwaliteitsrichtlijnen voor het onderhouden en restaureren van monumenten. ERM beheert deze kwaliteitsrichtlijnen en draagt de kennis uit die richtlijnen uit met websites, publicaties en kennisbijeenkomsten. Omdat we na jaren van opbouw de komende jaren verder willen werken aan implementatie van de richtlijnen staan we dus voor de opgave om de doelgroepen goed te bereiken. Daarin heeft de voorzitter een belangrijke stimulerende rol.

Voor dit boeiende werkgebied is het bestuur van de stichting ERM wegens het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter op zoek naar een nieuwe voorzitter. Hij/zij is de voorzitter van een bestuur waarin de belangrijkste partijen in de monumentensector zijn vertegenwoordigd. Dit bestuur komt vier tot zes maal per jaar bijeen.

Wij zoeken een voorzitter met hart en passie voor monumenten die:

  • de bestuursvergaderingen leidt en ERM extern kan vertegenwoordigen;
  • wil bijdragen aan het algemeen belang van erfgoedbehoud en daarbinnen de belangen van ERM wil uitdragen en behartigen;
  • ervaring heeft met kennisoverdracht en communicatie;
  • ervaring heeft met politieke en bestuurlijke processen;
  • lange termijndoelen in de gaten houdt;
  • beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden;
  • klankbord is voor de directeur van ERM.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de huidige voorzitter, de heer Harry van Waveren (06 - 14435325) of de directeur van ERM, de heer Walter de Koning (06 - 22106527). Belangstellenden worden uitgenodigd uiterlijk 19 april 2019 schriftelijk te reageren naar: Stichting ERM, t.a.v. het Bestuur, Postbus 420, 2800 AK Gouda of via walter.dekoning@stichtingERM.nl.