Duurzaamheid

Monumentenbehoud en verduurzaming (energieprestatie) lijken op het eerste gezicht lastig te combineren. Toch is met kennis van zaken vaak een goede milieuwinst en energieprestatie te bereiken.

Stappenplan
Hoe te beginnen? In het stappenplan een een eerste schets van uw plan van aanpak. 
In het stappenplan ook aandacht voor fouten: voorkom vochtophoping in uw pand door verkeerd isoleren

Meer weten?
Praktische informatie vindt u in de ERM-publicaties over duurzaamheid bij monumenten.