Waar vind ik meer informatie?

  • Rijkswaterstaat Bodem+ ondersteunt overheden, maar ook burgers, met kennis over bodem en ondergrond. Zij hebben een Verkenner Aanpak Funderingsproblematiek (VAF) opgesteld waarmee u zich, al dan niet samen met andere belanghebbenden, kunt oriĆ«nteren op oorzaken en (doelmatige) oplossingen voor funderingsvraagstukken.
  • Voor meer informatie over effecten van verdroging op groen erfgoed kijk op: groenerfgoedzorg.nl
  • De Stichting Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen heeft themadossiers over relevante onderwerpen voor eigenaren.
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80