Verduurzaming

Is uw monument energiezuinig?Is uw monument energiezuinig?Is uw monument energiezuinig?

Is uw monument energiezuinig? Monumentenbehoud en energetische verduurzaming lijken op het eerste gezicht lastig te combineren. Maar is dat wel zo? Met kennis van zaken is in veel gevallen wel degelijk een goede milieuwinst en goede energieprestatie te bereiken.

Introductie verduurzaming monumenten

Gaat het om prestaties op het gebied van gebruikscomfort en duurzaamheid, dan hebben monumenten de beeldvorming vaak tegen. Isolatie-initiatieven stuiten vaak op bezwaren van cultuurwaardenbehoud. Nieuwe energiezuinige technieken en installaties lijken doorgaans niet goed inpasbaar.

Maar dankzij de beschermde status van monumenten is sloop of vervanging niet aan de orde en scoren zij in materieel opzicht hoog op de duurzaamheidsschaal. Hun bouwstoffen hebben al een lange levensduur en zullen niet snel als sloopmateriaal het milieu belasten. Lees verder.

  Video's 'Monument van morgen'

  De video-serie Monument van Morgen geeft in vier korte films (ca. 10 min) uitleg over het verduurzamen van een monument. De vier afleveringen gaan over het maken van plannen & keuzes, de maatregelen die toegepast kunnen worden, aandachtspunten bij het isoleren en te gebruiken materialen.

  Stappenplan verduurzaming monumenten:

  Maatregelen verduurzaming monumenten

  Onderstaand een overzicht van mogelijke maatregelen. De maatregelen zijn 'gescoord' met parameters voor:

  • comfortverbetering (4 niveaus)
  • mate van energiebesparing (4 niveaus)
  • ordegrootte terugverdientijd
  • mogelijke combinaties met andere maatregelen

  Lees voor een verdere toelichting eerst de pagina indicatie van het effect van maatregelen en gebruikersgedrag.

  Maatregel Comfortverbetering Energiebesparing Terugverdientijd
  Gebruikersgedrag
  Quick-wins
  Kierdichting
  redelijk
  redelijk
  10-20 jaar
  Dakisolatie
  goed
  goed
  10-20 jaar
  Muurisolatie
  uitstekend
  10-20 jaar
  Vloerisolatie
  redelijk
  redelijk
  5-20 jaar
  Bodemisolatie
  Leidingisolatie
  Ramen en isolatieglas
  goed
  goed
  10-20 jaar
  HR-ketel
  Warmtepomp
  matig
  goed
  15-20 jaar
  Biomassaketel
  uitstekend
  5-15 jaar
  Waterstofketel
  Radiatoren
  Lage temperatuurverwarming
  CV-regeling
  matig
  goed
  5-10 jaar
  Ventilatie
  Warmteterugwinning
  Zonnepanelen
  goed
  5-20 jaar
  Zonnecollectoren
  matig
  matig
  15-20 jaar
  Windenergie
  Waterkracht
  Warmte-/koudeopslag (WKO)
  matig
  redelijk
  10-20 jaar
  Batterijen
  Waterstof

  Specifiek: verduurzaming monumentale kerkgebouwen

  Ook belangrijk is de verbetering van het binnenklimaat voor de verhoging van de comfortbeleving en beperking van schade aan orgels en interieur. Bij kerkgebouwen zijn de terugverdientijden van bouwkundige energiebesparende maatregelen vaak lang. Daarom is verduurzaming relatief kostbaar bij kerken. Vooral bij extensief gebruik zoals het geval is bij kerken die alleen voor kerkdiensten worden gebruikt. Ook komen deze vaak in conflict met het behoud van monumentale waarden.

  Wanneer het om beschermd gebouwd erfgoed gaat, is het behoud van cultuurwaarden conditioneel voor ingrepen aan de gebouwschil. Daarom is vóór alles een waardenstelling-op-onderdelen van de gebouwschil nodig door een gekwalificeerde onafhankelijk bouwhistoricus. Daarmee komt de aanraakbaarheid en monumentale waarde per onderdeel van de buitenschil en het interieur van het gebouw in beeld en kunnen verduurzamingsmaatregelen richting krijgen.

  Maar er zijn altijd rendabele maatregelen mogelijk. Welke dit zijn is afhankelijk van onder meer de bouwaard, gebruiksintensiteit en het type activiteiten. Dit verschilt per kerkgebouw en is daarom altijd maatwerk.

  Naar bestelpagina ERM-publicatiesWebsite Verduurzamingsrichtlijnen voor professionals

  Gerelateerd nieuws

  Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

  NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

  Nieuw duurzaam leven voor boerderij

  Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

  Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

  Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

  Video's ‘Monument van morgen’

  Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

  Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

  Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

  Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

  Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

  Thermografie brengt energieverlies in beeld

  Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

  Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

  Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

  ‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

  Impressie webinar Duurzame daken

  Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

  Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

  Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek

  Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

  Verduurzaming in de praktijk - 12 april in ‘s-Hertogenbosch

  Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

  ‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

  Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

  Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

  Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

  Verduurzamer voor zeven Amersfoortse monumenten gezocht!

  Nieuwe versie URL 4002 Glas-in-lood-panelen

  Nu ook informatie dampremmende en waterkerende folies beschikbaar

  Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

  Nieuw kader Rijksdienst geeft handvatten voor duurzaamheidskeuzes

  Bijeenkomst 'Verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

  Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

  Gerelateerd

  Informatie over
  groen erfgoed
  Toezicht op
  monumenten
  Projectaanpak
  restauratie
  Richtlijnen
  verduurzaming
  Restauratoren
  Register

  Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
  Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80