Verduurzaming

Is uw monument energiezuinig?Is uw monument energiezuinig?

Is uw monument energiezuinig? Monumentenbehoud en energetische verduurzaming lijken op het eerste gezicht lastig te combineren. Maar is dat wel zo? Met kennis van zaken is in veel gevallen wel degelijk een goede milieuwinst en goede energieprestatie te bereiken.

Introductie verduurzaming monumenten

Gaat het om prestaties op het gebied van gebruikscomfort en duurzaamheid, dan hebben monumenten de beeldvorming vaak tegen. Isolatie-initiatieven stuiten vaak op bezwaren van cultuurwaardenbehoud. Nieuwe energiezuinige technieken en installaties lijken doorgaans niet goed inpasbaar.

Maar dankzij de beschermde status van monumenten is sloop of vervanging niet aan de orde en scoren zij in materieel opzicht hoog op de duurzaamheidsschaal. Hun bouwstoffen hebben al een lange levensduur en zullen niet snel als sloopmateriaal het milieu belasten. Lees verder.

  Video 'Monument van morgen'

  We werken momenteel aan de totstandkoming van 4 korte video’s om specifieke kennis over verduurzaming van monumenten over te brengen. Bekijk hier aflevering 1 uit de video-serie 'Monument van morgen'.

  Stappenplan verduurzaming monumenten:

  Maatregelen verduurzaming monumenten

  Onderstaand een overzicht van mogelijke maatregelen. De maatregelen zijn 'gescoord' met parameters voor:

  • comfortverbetering (4 niveaus)
  • mate van energiebesparing (4 niveaus)
  • ordegrootte terugverdientijd
  • mogelijke combinaties met andere maatregelen

  Lees voor een verdere toelichting eerst de pagina indicatie van het effect van maatregelen en gebruikersgedrag.

  Specifiek: verduurzaming monumentale kerkgebouwen

  Ook belangrijk is de verbetering van het binnenklimaat voor de verhoging van de comfortbeleving en beperking van schade aan orgels en interieur. Bij kerkgebouwen zijn de terugverdientijden van bouwkundige energiebesparende maatregelen vaak lang. Daarom is verduurzaming relatief kostbaar bij kerken. Vooral bij extensief gebruik zoals het geval is bij kerken die alleen voor kerkdiensten worden gebruikt. Ook komen deze vaak in conflict met het behoud van monumentale waarden.

  Wanneer het om beschermd gebouwd erfgoed gaat, is het behoud van cultuurwaarden conditioneel voor ingrepen aan de gebouwschil. Daarom is vóór alles een waardenstelling-op-onderdelen van de gebouwschil nodig door een gekwalificeerde onafhankelijk bouwhistoricus. Daarmee komt de aanraakbaarheid en monumentale waarde per onderdeel van de buitenschil en het interieur van het gebouw in beeld en kunnen verduurzamingsmaatregelen richting krijgen.

  Maar er zijn altijd rendabele maatregelen mogelijk. Welke dit zijn is afhankelijk van onder meer de bouwaard, gebruiksintensiteit en het type activiteiten. Dit verschilt per kerkgebouw en is daarom altijd maatwerk.

  Publicaties

  Over duurzaamheid bij monumenten zijn diverse publicaties beschikbaar die u op weg kunnen helpen: 

  Naar bestelpagina ERM-publicaties

  Informatie over
  groen erfgoed
  Toezicht op
  monumenten
  Projectaanpak
  restauratie
  Restauratoren
  Register

  Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
  Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80