Onderhoud en restauratie

Er komt veel kijken bij het onderhouden en restaureren van een monument. Voor sommige monumenteigenaren gemeengoed, voor anderen (bijna) nieuw.
Laat u helpen en inspireren door de hieronder verzamelde kennis en tips:

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80