Extra risico's bij fundering monumenten

Het berekenen van te verwachten zettingen bij monumenten vraagt extra aandacht. Want historische funderingen zijn minder stevig dan moderne funderingen; mede daardoor zijn zettingen minder eenvoudig te voorspellen.

Ook is een monumentaal pand vaak niet één geheel, maar een ‘puzzel’ die bestaat uit puzzelstukken van verschillende jaartallen. Bijvoorbeeld omdat een pand in een latere periode veranderd of vergroot is. Ook de techniek van het funderen heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld. Als een deel van een pand later is aangebouwd, kan het dus zijn dat er verschillende typen funderingen in één pand zijn gebruikt. Als één deel van de historische fundering niet door de bemaling wordt beïnvloed, kan voor de rest van het gebouw iets anders gelden.

Als een monumentaal pand tussen andere panden ingeklemd staat, is er mogelijk een gedeelde fundering met de buren en moeten ook effecten op de andere panden onderzocht zijn.

In de praktijk is er echter niet altijd voldoende aandacht voor de risico’s van het bemalen in de omgeving van monumenten. De bemaling wordt soms gezien als iets dat op het laatste moment, en eenvoudig geregeld kan worden. Dat is, zeker in de omgeving van monumenten, niet het geval. De kans op schade is te groot.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80