Wat is bemalen?

Doel van bemalen: tijdelijk verlagen grondwaterstand om droog te kunnen werken.

Bemalen is het onttrekken van (grond)water om in een droge omgeving te kunnen ontgraven of te kunnen bouwen. Dat kan voor een grootschalig project zijn, zoals de bouw van een ondergrondse parkeergarage, of voor minder omvattende werkzaamheden. Bijvoorbeeld de vervanging van de riolering of de aanleg van een kelder. Vaak bevindt de bouwput zich beneden de grondwaterstand.

Om in een droge bouwput te kunnen werken, wordt een tijdelijke bemaling ingezet. Met een aantal pompen wordt de grondwaterstand kunstmatig verlaagd.

Gevolg van bemalen: de grondwaterstand  in de omgeving daalt ook.

Bij een bemaling daalt de grondwaterstand niet alleen ter plaatse van de werkzaamheden, maar ook in de directe omgeving. Dit wordt het invloedsgebied van de bemaling genoemd.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80