Nieuws

Inzicht in gebouwd erfgoed

Lees meer

Ondernemerschap ter ondersteuning van vakmanschap

Lees meer

Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid - 19 maart 2020

Lees meer

Isoleren is ventileren

Lees meer

Jeroen van der Werf, Monumentenbezit: 'Richtlijnen vormen praktische bagage'

Lees meer

Erkend Molenmaker Verbij: 'Certificering geeft structuur'

Lees meer

Wat hebben monumenteninspecties en duurzaamheid met elkaar?

Lees meer

Uitvoeringsrichtlijn voor monumentinspecties aangevuld

Lees meer

Duurzame daken

Lees meer

'Model Restauratiebestek steun voor veel marktpartijen'

Lees meer

'Met certificering onderscheiden we ons in de restauratiebranche'

Lees meer

Ambacht en robotisering gaan hand in hand

Lees meer

Funderingsproblemen bij monumenten - Platform Monumenten Toezicht

Lees meer

Isoleren is ventileren

Lees meer

Openbare reactieronde wijziging URL 4001 Historisch timmerwerk

Lees meer

Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

Lees meer

Help!desk over ERM-certificering op maandag 9 december in Zwolle

Lees meer

Help!desk over certificering: ‘informatief en praktisch’

Lees meer

Platform Monumententoezicht: Funderingsproblemen bij monumenten - 30 oktober 2019

Lees meer

Isja Finaly lid College van Deskundigen

Lees meer

Gecertificeerd architect en adviseur aan het woord: 'Een audit scherpt je'

Lees meer

‘Inventarisatie nodig van problemen door droogte’

Lees meer

Op zoek naar het Monumententalent van 2019

Lees meer

Video’s over balans tussen verduurzaming en cultuurhistorische waarden

Lees meer

Onderzoek naar het veilig omgaan met zandsteen

Lees meer

Save the date: Platform Monumententoezicht 30 oktober 2019

Lees meer

RestauratorenRegister opgericht

Lees meer

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80