Nieuwsarchief

12-07-2019 - RestauratorenRegister opgericht

Vele handen gingen omhoog op de vraag ‘wie gaat zich inschrijven?’ Een historisch moment, constateerde dagvoorzitter Andr...

01-07-2019 - Waaier met tips voor beheer van monumentaal groen

Afkalvende vijveroevers, door verdroging aangetaste monumentale bomen, onkruid op verharde paden en terrassen in historische...

21-06-2019 - Help!desk met spreekuur Restauratoren Register in augustus

Op 20 en 22 augustus aanstaande bent u van harte welkom in Gouda bij de stichting ERM met al uw vragen over het Restauratoren...

21-06-2019 - Nieuw Restauratoren Register vindplaats voor vakmensen

Nederland is een nieuw register rijker; dat van restauratoren van roerend erfgoed. Wie zekerheid wil dat een schilderij, antieke...

12-06-2019 - Jacques Monasch nieuwe voorzitter stichting ERM

Jacques Monasch volgt Harry van Waveren op als voorzitter van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM...

05-06-2019 - Nieuwe Wegwijzer voor advies over omgevingsvergunningen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een nieuw digitaal hulpmiddel ontwikkeld voor advisering rondom...

04-06-2019 - Informatiebijeenkomst Restauratoren Register - 29 juni 2019

Het is bijna zover: per 1 juli 2019 wordt het nieuwe Restauratoren Register operationeel. Na een lange voorbereidingstijd gaat...

03-06-2019 - Restauratie- en onderhoudsplannen die tellen, een impressie

De uitvoeringsrichtlijnen bevallen ons uitstekend. Zij staan voor goede kwaliteit tegenover een goede prijs’, sprak...

23-05-2019 - ERM mini-symposium: Verduurzamen met behoud van culturele waarden

‘Verduurzamen moet, anders dreigt leegstand’, stelde dagvoorzitter Walter de Koning vast bij de opening van het...

16-05-2019 - Wet kwaliteitsborging bouwen aangenomen

De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb). Dit met 42 stemmen...

09-05-2019 - Verduurzamen van woonhuizen

Op 16 mei 2019 verzorgt Monumentenwacht Noord-Brabant samen met de provincie Noord-Brabant een informatiebijeenkomst in het...

30-04-2019 - Eerste certificaat groen erfgoed voor Debie & Verkuijl

Debie & Verkuijl is als eerste hoveniersbedrijf landelijk gecertificeerd voor haar kennis op het gebied van groen erfgoed. Het...

30-04-2019 - Informatiedag 21 mei 'Restauratie- en onderhoudsplannen die tellen’

‘Voor zowel het monument als voor de opdrachtgever is het belangrijk dat bouwkundige inspecties uniform en dus onderling...

30-04-2019 - ERM bestuurslid Erik Jan Brans: ‘Er wordt steeds meer met de uitvoeringsrichtlijnen gewerkt’

‘Voor de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR), die ik in het ERM-bestuur vertegenwoordig, spelen op dit...

29-04-2019 - Mini-symposium ‘Monument en Duurzaamheid in Balans’ op 14 mei 2019

Op de eerste dag van de beurs Monument, in de Brabanthallen in Den Bosch, dinsdag 14 mei, verzorgt ERM van 13.30 -15.00 uur het...

29-04-2019 - 3D brengt vakmanschap, restauratiekwaliteit en digitale technieken samen

Naast het 3D-scannen en het 3D-digitaal meten, vanuit een vast punt met een uittrekbare draad -het zogenaamde Proliner-principe...

29-04-2019 - Richtlijnen vormen basis voor erfgoedopleidingen

‘Al onze opleidingen bij het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) en de cursussen bij het Nationaal Restauratie Centrum...

11-04-2019 - Erfgoed & Ambacht Event - vrijdag 12 april 2019

Op vrijdag 12 april 2019 vindt het eerste Erfgoed & Ambacht Event plaats. De Elleboogkerk in Amersfoort opent die dag haar...

03-04-2019 - Informatiebijeenkomst 'restauratie- en onderhoudsplannen die tellen' - 21 mei 2019

Nieuwe uitvoeringsrichtlijnen en nieuwe financiële regelingen gaan bijdragen aan betere restauratie- en onderhoudsplannen. Zij...

02-04-2019 - Samenwerking Stichting ERM en sKBL

Stichting ERM heeft zich recent aangesloten bij het netwerk van stichting Kastelen, Buitenplaatsen, Landgoederen (sKBL). sKBL...

28-03-2019 - De zoektocht naar meer comfort, een lagere gasrekening en minder hout kloven

‘We hebben veel enkelglas ramen die voor behoorlijk wat kou zorgen’, vertellen Mechteld Schwartz en haar man Hans Meijer...

27-03-2019 - Nieuwe versie van BRL 2000 voor monumentenadviseurs

Er komt een nieuwe versie van BRL 2000 ‘Onderzoek en advies’. De BRL 2000 is de richtlijn voor het certificeren van...

27-03-2019 - Mini-symposium ‘Monument en Duurzaamheid in Balans’ - 14 mei 2019

Hoe vind je een goede balans tussen het behoud van cultuurhistorische waarden van een monument en de wens het gebouw te...

26-03-2019 - Kerkenbeurs 2019

De Kerkenbeurs 2019 in de Utrechtse Jaarbeurshal besteedde veel aandacht aan energiebesparing. Dat blijkt hoog op de agenda bij...

26-03-2019 - Groenerfgoedzorg in beeld

Het vakblad voor de groene sector Tuin & Landschap heeft een uitgebreid artikel gewijd aan de nieuwe groenerfgoedsite www...

25-03-2019 - Groen erfgoed vraagt om meer bewustwording

Nederland telt ongeveer 1400 groene rijksmonumenten, in verschillende verschijningsvormen: van landgoederen tot boerenerven en...

21-03-2019 - Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht 'vergunningvrij bij monumenten'

‘Voor het vergunningvrij (ver)bouwen verandert er door de Omgevingswet inhoudelijk vrijwel niets. Wat er wel verandert is dat...

14-03-2019 - Gezocht: voorzitter (M/V) Stichting ERM met hart en passie voor monumenten

Monumentenzorg kan niet zonder goede en duurzame uitvoering van onderhoud en restauratie. Dat is een voor de hand liggend...

13-03-2019 - Impressie bijeenkomst 'Asbestverwijdering uit monumenten' - 7 maart 2019

‘Het zijn twee unieke producten’, sprak dagvoorzitter Jos van de Zande donderdagmiddag 7 maart in het Provinciehuis van...

01-03-2019 - Terugblik op de informatiebijeenkomst over het nieuwe Restauratoren Register

Op een zonnige zaterdagmiddag 23 februari jl. togen zo’n 70 restauratoren naar het Museum Catherijneconvent in Utrecht om ge...

25-02-2019 - Asbestverwijdering uit monumenten

‘Een eigenaar van een monument heeft de plicht te weten waar eventueel asbest in het gebouw zit. Is er kans op verwering...

15-02-2019 - Landgoed Huis Schouwenburg: verduurzaming met nieuwe én oude technieken

Een 20 meter lange en zes meter hoge binnenmuur die zorgt voor lage temperatuurverwarming, pelletkachels in de kelder en...

14-02-2019 - Proef met 3D-scannen spantbeen

Op de zolder van het Landhuis Reuvensweerd wordt de grote zakgoot gerestaureerd. Hiervoor zijn door de uitvoerder en...

14-02-2019 - Bijeenkomst Platform Monumententoezicht 'vergunningvrij bij monumenten' - 13 maart 2019

Wanneer zijn maatregelen aan een monument vergunningvrij? Dat is nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Voor ‘gewoon onderhoud...

28-01-2019 - Informatiebijeenkomst Restauratoren Register - 23 februari 2019

Dit voorjaar wordt het nieuwe Restauratoren Register operationeel. Een geheel nieuw opgezet beroepsregister voor allen die...

23-01-2019 - Het Restauratorenregister, u kunt nog reageren!

Dit voorjaar wordt het Restauratoren Register operationeel: een beroepsregister voor allen die professioneel werkzaam zijn als...

20-12-2018 - Op weg naar een Restauratorenregister

In 2019 wordt het Restauratoren Register operationeel: een beroepsregister voor allen die professioneel werkzaam zijn als...

19-12-2018 - Ondersteuning voor groen erfgoed

Stichting ERM heeft een nieuwe website in de lucht gebracht: www.groenerfgoedzorg.nl.

18-12-2018 - Asbestverwijdering uit monumenten

Stichting ERM en de Stichting Nederland Monumentenland verzorgen op donderdagmiddag 7 maart 2019 een kennisbijeenkomst over het...

14-12-2018 - Reacties gevraagd op wijzigingen richtlijn Bouwkundig advies

Geen restauratie zonder stap naar verduurzaming, geen onderhoud zonder visie op de langere termijn. En hoe omgaan met te veel of...

14-12-2018 - Routekaart Verduurzaming Monumenten; hoe verder?

Het Klimaatakkoord, zoals afgelopen zomer gepresenteerd, strekt zich ook uit tot het gebouwde cultureel erfgoed. Ook voor...

13-12-2018 - 3D restauratie van beeldhouwwerk: ‘De robot interpreteert niet’

‘3D technologie bij het restaureren of vervangen van natuurstenen beeldhouwwerken, monumenten en andere cultuurhistorische...

11-12-2018 - Inspraakronde ontwerp-URL Gebouwinspecties gestart

In nauwe samenwerking met bedrijven, Monumentenwacht en overheden heeft ERM een uitvoeringsrichtlijn voor het inspecteren van...

09-11-2018 - Certificaat voor bescherming van monumentaal hout

Van Lierop heeft zich gecertificeerd voor de Integrated Pest Management (IPM) Houtbescherming. Het certificaat hiervoor is...

08-11-2018 - De mogelijkheden van het strafrecht bij monumententoezicht

‘Het was een zeer rijke middag over een zo belangrijk onderwerp als Handhaving en Toezicht’ stelde dagvoorzitter Karin...

26-10-2018 - URL voor historisch beton op komst

Uitvoerende bedrijven en opdrachtgevers hebben bij het restaureren van (historisch) beton behoefte aan specifieke...

26-10-2018 - 3D in monumentenzorg

ERM onderzoekt in hoeverre het 3D scannen verwerkt kan worden in de richtlijnen. Voor het arbeidsintensieve opnemen en inmeten...

25-10-2018 - Verduurzaming

ERM is een van de partijen die voor de Klimaattafel Gebouwde Omgeving een Routekaart hebben opgesteld voor het verduurzamen van...

04-10-2018 - Bemalen en monumenten – voorkomen van schade

‘Ja’, zegt oud-hoogleraar Ondergronds Bouwen Johan Bosch, ‘als monumenteneigenaar moet je ongerust zijn wanneer er in de...

27-09-2018 - Beurs Duurzaam Erfgoed Maastricht

Op zaterdag 8 september jl. is in Maastricht een beurs gehouden met als thema Duurzaam Erfgoed. De beurs was gericht op...

26-09-2018 - 'Samen dialoog voeren’ - Rob Konings

‘Wat is kwaliteit? En hoe borg je een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaureren van monumenten?’ Dit...

24-09-2018 - Brand en kansen voor sociëteit Trou moet Blycken

Maandagmiddag 30 juni 2014, twaalf minuten over een, kreeg de Haarlemse brandweer de melding dat het dak van het...

27-08-2018 - Waaier met tips voor onderhoud orgels vernieuwd

Stichting ERM heeft op veler verzoek de waaier 'Zorg voor uw orgel: praktische tips voor dagelijks beheer' opnieuw uitgegeven...

24-07-2018 - Energiebesparing bij monumenten in Parkstad

Naast de waaier 'Uw monument energiezuinig' is er nu ook een waaier 'Energiebesparing bij monumenten in Parkstad' opgesteld...

24-07-2018 - Isolatie van monumentale kerkgebouwen: een uitdaging met veel kansen

Het isoleren van monumentale kerkgebouwen is bouwfysisch een uitdaging. Vochtproblemen moeten worden vermeden en tegelijk dienen...

23-07-2018 - Een energieneutraal Doktershûs

‘Dit soort panden hebben geen toekomst meer, als zij energievreters blijven’, stelt Willem van Riemsdijk vast. Bij de...

23-07-2018 - Routekaart ‘Verduurzaming monumenten’ in aantocht

Er wordt door veel mensen nagedacht over een beter klimaatbeleid. Anders omgaan met energie is daar een belangrijk onderdeel van...

18-06-2018 - Rijk past ERM-richtlijnen toe bij onderhoud Koninklijke Militaire Academie

In het kasteel van Breda is sinds 1826 de Koninklijke Militaire Academie gevestigd. Het in oorsprong dertiende-eeuwse kasteel...

18-06-2018 - ERM intensiveert kennisoverdracht met bijdrage OCW

OCW stelt ERM in staat om de richtlijnen voor onderhoud en restauratie verder uit te werken en de kennisoverdracht te...

15-06-2018 - Register-nieuwsbrief

Een breed samenwerkingsverband werkt aan het instellen van een register van erkende restauratoren. Die samenwerking vloeit voort...

15-06-2018 - Volop verduurzaming monumenten, meer kennis noodzakelijk

Verduurzaming van monumenten is volop in ontwikkeling. De erfgoedsector doet er alles aan om aan te sluiten bij de...

07-05-2018 - In Memoriam Paul Verkuijl

Door een tragisch bedrijfsongeval is op maandag 30 april Paul Verkuijl, voorzitter van de Vereniging van Erfgoedhoveniers, om...

04-05-2018 - Tweede en derde fase Restauratiebestek

In juli 2018 worden fase 2 en 3 in de ontwikkeling van het model-Restauratiebestek afgerond. Aan het model-Restauratiebestek...

02-05-2018 - Register-nieuwsbrief

Een breed samenwerkingsverband werkt aan het instellen van een register van erkende restauratoren. Die samenwerking vloeit voort...

02-05-2018 - Een monument aardgasloos gerestaureerd; ervaringen van een bewoner

‘Het restaureren en de verduurzaming, die twee zaken hebben altijd mijn grootste interesse gehad. De opgave om de...

01-05-2018 - ERM-publicaties

ERM maakt publicaties op maat voor alle partijen in de monumentenzorg en over diverse onderwerpen. Over het omgaan met schade...

05-03-2018 - Kabinet wil verder met Wet kwaliteitsborging bouwen

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wil snel duidelijkheid scheppen over de voortgang van de Wet...

05-03-2018 - ‘Kennisontwikkeling en toezicht zijn zwak ontwikkeld’

Zorg voor monumenten – dat is mensenwerk. Het zijn de vakmensen die in de dagelijkse praktijk met de richtlijnen in de hand de...

04-12-2017 - Geslaagde bijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed

‘Het waterbeheer en het cultureel erfgoed verbinden het materiële met het immateriële’, stelt dagvoorzitter Jeroen Haan...

29-11-2017 - Hoe weerbarstig de praktijk kan zijn: bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 21 november 2017

De bloeiende economie en druk op de woningmarkt hebben een negatief, maar ook een positief effect op de monumentensector. Er...

30-10-2017 - Waarom kennis over erfgoed ook bij overheden zo belangrijk is

Rijk, provincies en gemeenten hebben een belangrijke rol in de zorg voor het erfgoed. Vergunningen, subsidies, toezicht en...

30-10-2017 - Ontwikkelingen erfgoedzorg vragen om goede bijscholing

‘Hoe kunnen we ons erfgoed toekomstbestendig maken?’ is een van de doelen van het overheidsproject Erfgoed Telt. Sinds de...

24-10-2017 - Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: ‘Praktijkvragen en oplossingen’ - 21 november 2017

De ambtenaar die op de lokale monumentenzorg toezicht houdt, staat dagelijks voor uiteenlopende vragen. Vermindert de kwaliteit...

04-10-2017 - Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed - 30 november 2017

Deze dag gaat over de verbinding tussen waterbeheer en ons bovengrondse en ondergrondse erfgoed. Wat kun je in hedendaagse...

02-10-2017 - URL 4012 Historisch metaal (ferro) gereed

Na een lange voorbereidingstijd is hij gereed voor gebruik: de nieuwe uitvoeringsrichtlijn voor historisch metaal (ferro). De...

29-09-2017 - Jaarverslag 2016: Toenemend gebruik van uitvoeringsrichtlijnen

Met de publicatie van een aantal nieuwe richtlijnen in de monumentenzorg, heeft ERM in 2016 verder gewerkt aan de ambitie om te...

28-09-2017 - Aandacht van Erfgoed Telt gevraagd voor borging restauratiekwaliteit

ERM wil een strategische bijdrage leveren aan het project ‘Erfgoed Telt’ van het ministerie van OCW. In dit project wil de...

31-08-2017 - Nationaal Monumentencongres 2017: Prijs Jong MonumentenTalent!

Meld tot 18 oktober jonge professionals aan voor de Prijs Jong MonumentenTalent!

25-07-2017 - Nieuwe richtlijn voor herstel van metalen daken, goten en regenpijpen

Herstel van daken van lood, koper of zink, van regenpijpen en goten. Het maakt bijna altijd deel uit van het onderhoud of...

25-07-2017 - Update regeling voor erkende restauratiebouwbedrijven

Na een lange periode van voorbereiding is er nu een nieuwe versie van de [BRL 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB...

20-07-2017 - Certificaat voor innovatieve bescherming van monumentaal hout

Traas Ongediertebestrijding is het eerste Nederlandse bedrijf dat door Kiwa is gecertificeerd voor Integrated Pest Management...

29-06-2017 - Met dank aan Monumententoezicht.nl

‘Dank aan de tool die de ERM-site Monumententoezicht.nl is’, zegt Claudia van ’t Slot...

29-06-2017 - Impressie van het Centraal College van Deskundigen ERM

Drie tot vier keer per jaar komt het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) bijeen om zich met name over...

29-06-2017 - Veel belangstelling in 2016 voor toegenomen aantal ERM-regelingen

De ambitie van ERM is om een samenhangende en sector-dekkende structuur van richtlijnen voor onderhoud en restauratie monumenten...

01-05-2017 - Grote belangstelling voor nieuwe Model Restauratiebestek

‘Dit heeft meer de omvang van een congres dan van een workshop’, constateerde Marjella Prins bij aanvang van haar...

20-04-2017 - Onzichtbare restauratie eeuwenoud parket

Een van de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) is de URL voor Historische parketvloeren. In het aprilnummer van het magazine...

06-04-2017 - ERM en SRR werken aan Restauratorenregister

Stichting ERM en de Stichting Restauratoren Register (SRR) gaan gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van een...

06-04-2017 - URL Historisch metaal: een waardig opvolger van NGK-richtlijnen

Een van de oudste kwaliteitsrichtlijnen voor het restaureren betreft het vervaardigen en restaureren van smeedwerk. De...

28-03-2017 - Het restauratiebestek voor monumenten: innovatie van het verleden

Restauratiearchitecten, -adviseurs en -aannemers werken samen aan de ontwikkeling van een modelbestek voor werkzaamheden aan...

28-03-2017 - Geslaagde bijeenkomst van het Platform Monumenten Toezicht - 22 maart 2017

Zo’n tachtig toezichthouders, afkomstig uit het gehele land, spraken woensdag 22 maart over het thema ‘Monument en brand...

24-03-2017 - Balans zoeken bij verduurzaming van een monument

‘Ooit wogen deze schuiframen twaalf kilo, nu zijn ze vier keer zo zwaar en kijk eens hoe soepel ze omhoog en naar beneden...

21-02-2017 - Kamer aanvaardt Wet Kwaliteitsborging

Vervang overheidscontrole door toezicht door bedrijven. Zorg voor kwaliteitsborging bij die bedrijven. Verhoog de...

22-01-2017 - Nieuwe gegevens en tips voor energiezuinige monumenten

Van de veel gevraagde waaier Uw monument energiezuinig; praktische tips voor verduurzaming is een geactualiseerde en...

12-12-2016 - Monumentale houtconstructies (URL 3001)

Onlangs is de richtlijn voor het restaureren van monumentale houtconstructies, zoals geveltimmerwerk en balklagen (URL 3001...

12-12-2016 - Reacties mogelijk op ontwerp-URL Historisch pannendak

Weinig zo typerend en beeldbepalend voor de Nederlandse bebouwing als dakpannen. De toepassing van dakpannen als harde...

12-12-2016 - Historische parketvloeren

Een van de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) is de URL voor historische parketvloeren. Het onderhouden en restaureren van...

23-11-2016 - Kleur geeft karakter

Wat geeft een monumentaal gebouw zijn karakter? Natuurlijk is dat de vorm en het gebruikte materiaal, maar een monument ontleent...

23-11-2016 - In ontwikkeling: richtlijn voor inspecteren van monumenten

Binnen de stichting ERM wordt gewerkt aan verschillende nieuwe richtlijnen, waaronder die voor een inspectiemethodiek voor...

22-11-2016 - Gewijzigde Aanbestedingswet

De sinds 1 juli 2016 van kracht zijnde wijzigingen aan de Aanbestedingswet 2012 biedt ook voor de monumentenzorg meer...

21-11-2016 - Het Modelbestek Restauratie; een update

Het Modelbestek Restauratie is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) tot een bestek; een omschrijving van...

12-10-2016 - Platformbijeenkomst Monumententoezicht 'Wat is monumentaal aan een monument?'

Zorg dat je altijd een actuele waardenstelling hebt als je belangrijke beslissingen over een monument moet voorbereiden. De...

11-10-2016 - Kennisbijeenkomst Stichting ERM, PIANOo en het Rijksvastgoedbedrijf

De sinds 1 juli 2016 van kracht zijnde wijzigingen aan de Aanbestedingswet 2012 biedt ook voor de monumentenzorg meer...

06-07-2016 - Restauratie historisch parket vergt specifieke deskundigheid

Het onderhouden en restaureren van historische parketvloeren vraagt om specifieke deskundigheid. Om de vereiste kennis en kunde...

06-07-2016 - Aandacht voor herstel van monumentale houten constructies

Het herstellen van houten constructies van monumenten en karakteristieke gebouwen vraagt veel specifieke kennis en kunde. Voor...

27-06-2016 - Certificering maakt kwaliteit duidelijk

Het aantal restauratiebedrijven in de monumentenzorg dat werkt met een ERM-certificaat is in 2015 opnieuw gestegen. De toename...

17-05-2016 - Ook een pannendak heeft onderhoud nodig

Binnenkort wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsrichtlijn (URL) voor historische panbedekking. De URL is een...

04-04-2016 - In ontwikkeling: Beoordelingsrichtlijn voor Groen erfgoed

Een aantal organisaties en bedrijven die hun sporen hebben verdiend in het onderhoud in, en interventie van groen erfgoed...

01-04-2016 - Historische orgels restaureren: volg de weg van de wind

Orgels zijn zeer complexe instrumenten met veelsoortige onderdelen en ook veelsoortige materialen. Het samenspel van houten en...

01-04-2016 - Richtlijn helpt bij onderhoud van historische tuinen en parken

Om bij te dragen aan de kwaliteit van het werken in historische tuinen en parken is voor hoveniers een uitvoeringsrichtlijn...

23-03-2016 - Kleurhistorisch onderzoek krijgt een uitvoeringsrichtlijn

Voor kleurhistorisch onderzoek aan objecten, gebouwen en ensembles is een uitvoeringsrichtlijn opgesteld. Opdrachtgevers en...

17-03-2016 - Terugblik kennisbijeenkomst Platform Monumententoezicht - 15 maart 2016

Planmatig toezicht monumenten bij minder dan de helft van gemeenten.

08-02-2016 - Nieuwe druk waaier "Schade aan uw monument - Praktische tips voor vakkundig herstel"

De waaier Schade aan uw monument is herzien, uitgebreid en geactualiseerd. De publicatie ondersteunt eigenaren en beheerders van...

06-01-2016 - Richtlijn voor restaureren houten trappen

De Uitvoeringsrichtlijn voor Timmerwerk is per 1 januari 2016 uitgebreid met een richtlijn voor het restaureren van houten...

06-01-2016 - Richtlijn bestrijding houtaantasting door schimmels en insecten van kracht

Om het bestrijden van houtaantasting door schimmels en insecten in monumenten en historisch waardevolle panden op een effectieve...

15-12-2015 - Geslaagde special over Monumenten en de Raad van State! - 2 december jl.

Een zeer geïnteresseerde zaal met ruim 60 mensen die op het puntje van hun stoel zaten. Hoe werkt de Afdeling...

20-10-2015 - Het Modelbestek Restauratie: innovatie van het verleden

Nu beschikbaar: het ontwerp-Modelbestek Restauratie. U kunt...

20-10-2015 - Restauratie van trappen uitgewerkt in URL

Een commissie van trappenmakers, opdrachtgevers en overheden heeft de werkwijze bij het restaureren van houten trappen...

23-07-2015 - Afstemming Kennis en Kunde-regeling (Gelderland) en ERM-regelingen (Nederland)

Per 1 augustus 2015 zijn de regelingen beter op elkaar afgestemd met inachtneming van de verschillen tussen beide regelingen. De...

15-07-2015 - Houtaantasting door insecten en zwammen: wat te doen?

Houtaantasting door insecten en zwammen: wat te doen? Voor die vraag staan eigenaren van monumenten helaas zeer regelmatig. Soms...

13-07-2015 - Groen Erfgoed op de kaart met uitvoeringsrichtlijn voor hovenierswerk

Wat is goed onderhoud van groen erfgoed, van historisch groen? Daar zijn veel ideeën over maar tot nu toe geen praktisch...

29-06-2015 - Onderhoudsplicht monumenten wordt wettelijk verankerd

De Tweede Kamer wil een wettelijke verplichting om Rijksmonumenten te onderhouden. Zij vindt de in de jurisprudentie ontwikkelde...

29-06-2015 - Cursus toepassen kwaliteitsnormen in de monumentenzorg

Inmiddels zijn voor diverse vakgebieden uitvoeringsrichtlijnen en beoordelingsrichtlijnen tot stand gekomen. Hierin onder meer...

04-06-2015 - Succesvolle kennismiddag ERM en VMBK: "Kerken trekken andere kortjakjes, met andere eisen"
d.d. 2 juni 2015

Ziet het centrum van Amersfoort er straks zó uit? Met een gefotoshopte ansichtkaart, waarop de Sint Joriskerk in het hart van...

18-05-2015 - Debat rond ‘Verwaarlozing van monumenten… en dan?’ haalt veel naar boven - verslag 11 mei 2015

Het maakte veel los, dat was duidelijk, het debat over de mogelijkheden, en vooral onmogelijkheden van toezichthoudende...

26-03-2015 - Historisch schilderwerk praktisch uitgewerkt

Voor het eerst is er een duidelijke omschrijving van de eisen aan historisch schilderwerk, inclusief de zgn bijzondere...

03-03-2015 - Uitvoeringsrichtlijnen – wat verbindt ons?

ERM ontwikkelt en beheert uitvoeringsrichtlijnen. Welke komen er en hoe zien die richtlijnen er uit?

27-02-2015 - Een nieuw geluid voor orgels, klokken en torenuurwerken

De website www.klinkenderfgoed.nl streeft naar aandacht en enthousiasme voor klinkend erfgoed...

02-01-2015 - Energiezuinige monumenten: het kan!

Energiezuinig en monumenten: het lijkt een onmogelijke combinatie, maar het kan wel degelijk. In de brochure “Uw monument...

02-01-2015 - Historische orgels verdienen uw dagelijkse zorg.

Nederland heeft veel orgels; geen land ter wereld telt meer orgels per vierkante kilometer. Sommige zijn zeer oud, andere zijn...

23-12-2014 - Molenadviseurs krijgen eigen uitvoeringsrichtlijn

Voor bedrijven die advies uitbrengen over het onderhoud en de restauratie van monumentale en karakteristieke molens is een...

18-12-2014 - Governance code: Eenheid in verscheidenheid

Column: Harry van Waveren.

17-12-2014 - Verslag praktijkbijeenkomst 'Restauratie aanbesteden mét kwaliteit, hoe doe je dat?'

Op 11 december jl. vond de praktijkbijeenkomst "Restauratie aanbesteden mét kwaliteit, hoe doe je dat'?" plaats.

14-11-2014 - Corporaties zijn geen stadsherstellers meer

De rol van woningcorporaties als “stadsherstellers” is voorbij. We kunnen geen monumenten meer aankopen. We blijven nog...

12-11-2014 - Terugblik 3e bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 4 november 2014

Leidt vergunningvrij (ver)bouwen bij monumenten tot een vogelvrij cultureel erfgoed, was de vraag voor de derde bijeenkomst van...

14-10-2014 - Rijksvastgoedbedrijf hanteert ERM-richtlijnen voor monumentenzorg

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat in vijf pilotprojecten architecten, adviseurs en aannemers vragen bij werkzaamheden aan monumenten...

07-10-2014 - Ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn Historisch Leidak ter inzage

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit heeft het ontwerp vastgesteld van de [Uitvoeringsrichtlijn Historisch...

07-10-2014 - Ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn Riet ter inzage

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit heeft het ontwerp vastgesteld van de Uitvoeringsrichtlijn (URL) voor...

07-10-2014 - Uitvoeringsrichtlijn Voegwerk herzien

Vanaf 1 november 2014 is de nieuwe Uitvoeringsrichtlijn Voegwerk (versie 2.0) van kracht. Deze Uitvoeringsrichtlijn (URL 4006...

09-09-2014 - ERM en STABU werken aan nieuw restauratiebestek

Stichting ERM en STABU werken aan een nieuwe basisstructuur voor bestekspecificaties bij het restaureren van monumenten...

14-08-2014 - Kwaliteitsnormen voor restauraties van metselwerk vastgelegd

Om de kwaliteitseisen voor het restaureren van historisch metselwerk vast te leggen is een Uitvoeringsrichtlijn opgesteld.  ...

14-08-2014 - RCE Symposium Restaureren met kwaliteit - 8 oktober 2014

Het proces en de instrumenten om tot de gewenste uitvoeringskwaliteit te komen zijn onderwerp van het jaarlijkse...

29-07-2014 - Nieuwe versie Uitvoeringsrichtlijn Voegwerk: commentaarperiode tot 26 augustus

Er is een nieuwe versie van de uitvoeringsrichtlijn voor voegwerk die gebruikt kan worden bij het onderhoud en de restauratie...

29-07-2014 - Ambachtsdag historisch metselwerk - 18 september 2014

Hobéon organiseert op 18 september 2014 in samenwerking met Van Hoogevest Architecten en de Kathedrale Basiliek St. Bavo...

26-06-2014 - Nationaal Monumentencongres 13 november 2014

Op donderdag 13 november 2014 vindt in De Philharmonie in Haarlem het derde Nationaal Monumentencongres plaats.

16-06-2014 - Verslag en presentaties kennisbijeenkomst 'Ervaringen en dilemma's bij restaureren' op 12 juni 2014

Het verduurzamen van monumenten is vooral flink puzzelen om informatie over het monument, de wensen van eigenaren, van...

05-05-2014 - Drukbezochte kennisbijeenkomst Platform Monumententoezicht

In het schitterende, door Dudok ontworpen stadhuis van de Gemeente Hilversum, vond donderdag 24 april jl. een drukbezochte...

22-04-2014 - Studiedag VAWR - 27 mei 2014

De toekomst van de restauratie-architect.
De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) houdt op 27 mei 2014...

09-04-2014 - Website ondersteunt en inspireert opdrachtgevers monumenten

Met de nieuwe website www.monumentenregie.nl wil de Stichting ERM opdrachtgevers voor...

08-04-2014 - Iedereen kan schilderen? Dat is een misvatting.

Stoere mannen die vanaf hun steiger passerende dames nafluiten. Dat is het stereotype beeld van de Hollandse schilder. Bij...

24-03-2014 - Ontwerp-uitvoeringsrichtlijn voor historisch metselwerk gereed

Metselwerk is aan de orde bij bijna iedere restauratie. Toch ontbrak tot op heden een document waarin de kwaliteitseisen aan...

21-03-2014 - Studiedag Klinkend Erfgoed - 16 mei 2014

Klinkend erfgoed: nieuw beheer, nieuwe kansen?

06-03-2014 - Hoe is integraal toezicht op monumentenrestauraties te borgen? - 24 april 2014

Stichting ERM, Federatie Grote Monumentengemeenten en Vereniging BWT Nederland verzorgen de tweede bijeenkomst van het Platform...

05-03-2014 - Derde bijeenkomst Natuursteenplatform

Het Natuursteenplatform houdt op vrijdag 4 april 2014 de derde bijeenkomst.

10-02-2014 - Meer ruimte voor restauraties in STABU

Voor het restaureren van monumenten komt begin 2015 een nieuwe basisstructuur voor de bestekspecificaties in STABU beschikbaar...

29-01-2014 - Monumentenadvies: een goed begin is het halve werk

Monumentenadviesbureaus vervullen een belangrijke ondersteunende rol voor architecten, aannemers en hun opdrachtgevers bij het...

07-01-2014 - Nieuw telefoonnummer

Per heden hebben wij een nieuw telefoonnummer, te weten: 085-4862480. U heeft misschien gemerkt dat het oude nummer nu niet...

31-12-2013 - Ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn Glazenierswerk gereed. Wat vind u van deze richtlijn?

Om de kwaliteit van het restaureren van monumentaal glas te borgen is een Uitvoeringsrichtlijn Glazenierswerk opgesteld. De...

12-12-2013 - Eerste 3 molenmakers gecertificeerd

Molenmakerij Herrewijnen BV in Spijkenisse, Verbij Hoogmade BV uit Hoogmade en  Molenmakersbedrijf Groot Wesseldijk BV te...

05-12-2013 - Terugblik 1e bijeenkomst Landelijk Platform Monumententoezicht - 3 december 2013

Bij de oprichting van het Platform Monumententoezicht op dinsdag 3 december jl., gingen enkele sprekers in op de relevantie...

02-12-2013 - Terugblik 2e kennisbijeenkomst 'Ervaringen en dilemma's bij restaureren' - 28 november 2013

‘Ontsplintering’. De Nederlandse taal werd tijdens de kennisbijeenkomst van de ERM en de Federatie Behouden Huis op 28...

01-12-2013 - Behoud van binnen: preventieve conservering van interieurs

Praktisch toepasbare kennis over de preventieve conservering van interieurs

08-10-2013 - Schade aan uw monument: praktische tips voor vakkundig herstel

Om eigenaren en beheerders van monumenten te ondersteunen bij het vakkundig laten herstellen van schade aan hun gebouw, heeft de...

03-10-2013 - Cursussen Erfgoed in de praktijk: actualiteiten & ontwikkelingen

In het cursusaanbod van Erfgoed in de Praktijk nemen de netwerkbijeenkomsten Actualiteiten en Ontwikkeling een speciale plaats...

23-09-2013 - Masterclass voorfase van een verbouwing op 16 oktober 2013

Een renovatie is een goed moment om extra te investeren om comfort te verhogen, brandveiligheid te verbeteren of te besparen op...

21-09-2013 - Bijeenkomst ontwerp-BRL Onderhoud & Restauratie - 20 november 2013

De stichting ERM streeft naar duidelijke en certificeerbare werkafspraken voor de restauratiesector. Belangrijk onderdeel...

02-09-2013 - Masterclass energiebesparing- en opwekking bij renovatie op 23 september 2013

De Provincie Gelderland verzorgt op 23 september een masterclass over de kansen voor  energiebesparing- en opwekking bij...

25-06-2013 - Wisseling van de wacht bij restauratie-architectenvereniging

Acht jaar na oprichting van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) draagt voorzitter ir. Evert Jan...

17-06-2013 - Nieuwe richtlijnen voor restaureren van hout

Voor het restaureren van monumentaal timmerwerk, zoals houten trappen, lambriseringen en vensterbanken, komt een vernieuwde...

10-06-2013 - ERM inspireert en ondersteunt opdrachtgevers van restauraties met nieuwe website

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg werkt aan een handreiking die opdrachtgevers inspireert en ondersteunt...

05-06-2013 - Instandhoudingssymposium 'behoud van binnen' - 9 oktober 2013

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert elk jaar een zogenaamd ‘instandhoudingssymposium’. Op 9 oktober 2013...

25-04-2013 - Kennisbijeenkomst 'ervaringen en dilemma's bij restaureren' - 24 april 2013

Op 24 april 2013 organiseerden de Stichting ERM en de Landelijke Federatie Het Behouden Huis een kennisbijeenkomst...

17-04-2013 - Stichting ERM zichtbaar op Restauratiebeurs

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg is op de Nederlandse Restauratiebeurs op veertien locaties te vinden.

17-04-2013 - De ERM in 2013

De stichting ERM werkt in 2013 verder aan de ontwikkeling van nieuwe en verankering van bestaande  kwaliteitsrichtlijnen...

12-04-2013 - In ontwikkeling: Monumententoezicht.nl voor toezichthouders

De stichting ERM komt met een website voor gemeentelijke toezichthouders ter ondersteuning van het monumententoezicht. ...

11-02-2013 - Molenmakers hanteren nieuwe erkenningsregeling

Voor in restauratie van molens gespecialiseerde bedrijven is een nieuwe erkenningsregeling vastgesteld. Deze stelt eisen aan de...

21-01-2013 - Praktische regeling voor voegwerk bij monumentenrestauraties

De eisen aan het restauratievoegwerk zijn vastgelegd in een aparte Uitvoeringsrichtlijn en daardoor voor opdrachtgevers...

17-01-2013 - Studiedag Wand- en Plafondschilderingen

Het onderzoek, behoud en restauratie van wand- en plafondschilderingen is onderwerp van een studiedag op 26 april aanstaande...

17-01-2013 - Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf vernieuwd

De Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf is recent aangepast aan de praktijkervaringen en wijzigingen in de...

16-01-2013 - Handreiking gaat gemeentelijk toezicht en handhaving bij restauraties

De stichting ERM werkt samen met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) aan een handreiking die gemeentelijke...

03-01-2013 - Meer inzicht werkzaamheden restauratiesteenhouwers

De in restauratie gespecialiseerde steenhouwerijen bieden opdrachtgevers en toezichthoudende overheden meer duidelijkheid over...

14-11-2012 - Handvatten voor toezicht en handhaving bij restauraties

De Federatie Grote Monumenten Gemeenten (FGM) en de ERM zijn gestart met het formuleren van handvatten voor het toezicht en de...

02-10-2012 - ontwerp-wijziging Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB)

De Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf bevat de kwaliteitsafspraken voor de bedrijfsvoering van de in...

31-08-2012 - Verzilveren van identiteit

Het Nationaal Monumentencongres 2012 vindt plaats op 8 november in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Het thema dit jaar is...

03-07-2012 - Nieuw: logo Restauratiekwaliteit

Bedrijven in de restauratiesector die zijn erkend op basis van een regeling die de stichting ERM beheert, mogen vanaf 1 juli...

17-04-2012 - Arno Boon namens FIM lid van College van Deskundigen Retauratiekwaliteit

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is onlangs toegetreden tot het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. De...

13-04-2012 - Wat gaat de ERM doen in 2012

Na het succesvolle startcongres in november 2011 is ERM begonnen met een flink aantal nieuwe activiteiten. Doel daarvan is het...

03-04-2012 - 'Monumentenzorg heeft kwaliteitsrichtlijnen nodig'

GOUDA - Eigenaren van monumenten, subsidiegevende overheden en ondernemers in de monumentenzorg hebben er belang bij dat de...

26-03-2012 - Artikelen tijdschrift Monumenten thema Restauratiekwaliteit

In het tijdschrift Monumenten januari/februari 2012 zijn een vijftal artikelen verschenen met als thema Restauratiekwaliteit.

01-07-2011 - ERM verhuist

Met ingang van 1 juli 2011 is de stichting ERM gehuisvest aan de Groningenweg 10 in Gouda. Het ERM-bureau wordt bemenst door...

16-06-2011 - Rob van Hees voorzitter College van Deskundigen Restauratiekwaliteit

Het bestuur van de ERM heeft Rob van Hees benoemd tot voorzitter van het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Rob van...

10-05-2011 - Aannemersfederatie vertegenwoordigt gespecialiseerde aannemers in de ERM

Tijdens een levendige bijeenkomst van de gespecialiseerde branches, georganiseerd door de stichting ERM, op 10 mei 2011 is de...

01-03-2011 - Federatie Grote Monumentengemeenten treedt toe tot ERM

De Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM), die 51 gemeenten met veel monumenten op hun grondgebied vertegenwoordigt, heeft...

16-12-2010 - ERM presenteert notitie ‘Toekomstbeeld 2015’

Op 9 december 2010 heeft het ERM-bestuur de notitie ‘Toekomstbeeld 2015’ vastgesteld...

15-11-2010 - Modernisering Monumentenzorg vraagt aandacht voor kwaliteit

Op 27 november 2009 presenteerde de minister van OC&W zijn visie op de monumentenzorg onder de titel ‘Een lust, geen last...