Nieuws

Impressie Webinar Cementrustiek 31 maart 2021

Lees meer

Platform Monumententoezicht 'Toezicht en verduurzaming monumenten' - 24 maart 2021

Lees meer

Webinar Duurzame daken - 21 april 2021

Lees meer

Molens zijn machines, die vragen om speciaal schilderwerk

Lees meer

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Lees meer

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

Lees meer

Aansprakelijkheid en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Lees meer

Groen Erfgoed Nieuws

Lees meer

Ontwerp-richtlijn Cementrustiek

Lees meer

Ambacht van molenbouw hand in hand met digitalisering

Lees meer

Week vol duurzame inspiratie

Lees meer

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

Lees meer

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Lees meer

Cursus ‘Hoe moeten we handelen?’

Lees meer

Project Fotografie moet de gaten in de kennis vullen

Lees meer

Restaurator Vincent van Drie toetst het Register

Lees meer

Webinar Cementrustiek - 31 maart 2021

Lees meer

Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

Lees meer

Maquette, samples en informatiebladen maken effecten verduurzaming tastbaar

Lees meer

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Lees meer

Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

Lees meer

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Lees meer

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Lees meer

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Lees meer

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Lees meer

Video's ‘Monument van morgen’

Lees meer

Natuursteen herstellen is vooral de schade-oorzaak aanpakken

Lees meer

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Verduurzaming
richtlijnen
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80