Nieuws

CCvD voorzitter Rob van Hees: ‘Verbreding, verdieping en verbreiding’

Lees meer

ProRail: aanpak historische perronkappen vraagt om combinatie veiligheid en monumenten

Lees meer

Hoe jong erfgoed te restaureren en te behouden

Lees meer

Nieuw duurzaam leven voor boerderij

Lees meer

Ultramoderne restauratie Domtoren is kostenbesparend

Lees meer

Mark Hulsen: ‘Elke schilder moet deze moderne richtlijn kennen’

Lees meer

Jacques Monasch: ‘Restauratiebranche heeft eigen dynamiek’

Lees meer

Informatie- en discussie bijeenkomst RestauratorenRegister en HB (digitaal) - 30 juni 2020

Lees meer

Drenthe stimuleert met extra subsidie restauraties door gecertificeerde bedrijven

Lees meer

Nieuw ERM-bestuurslid Maurits van den Wall Bake: ‘Goede voorlichting en richtlijnen essentieel’

Lees meer

‘Restauratieladder is een mooi gespreksplaatje’

Lees meer

Richtlijn Historisch schilderwerk geheel herzien

Lees meer

RestauratorenRegister aangevuld met ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten’ (HB)

Lees meer

Natasha Herman: ‘CCvD brengt visies op roerend en onroerend erfgoed bijeen’

Lees meer

Natuurmonumenten borgt groen én cultureel erfgoed

Lees meer

Webinars workshops 'ondernemerschap'

Lees meer

Zaltbommel kiest voor planmatig herstel van groen erfgoed

Lees meer

Gelderland borgt restauratiekwaliteit met erkende aannemers

Lees meer

ERM meer actief op social media

Lees meer

Uitstel Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen

Lees meer

Nieuwe stappen bij inspecties monumenten

Lees meer

Digitalisering is een blijvertje in het steenhouwwerk: het tekenen en maken van een mal verdwijnen

Lees meer

Erfgoedzorg in coronatijd

Lees meer

ProRail zoekt bedrijven die ERM-richtlijnen hanteren

Lees meer

Webinar ERM-Certificering

Lees meer

Goudse wethouder Hilde Niezen toegetreden tot ERM-bestuur

Lees meer

Uitstel ERM-audits in verband met Corona

Lees meer

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80