De architect en adviseur

De Wkb heeft betrekking op de positie van de aannemer en heeft geen directe gevolgen voor de verhouding tussen opdrachtgever en architect of adviseurs.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80