Bodemisolatie

Bij bodemisolatie ligt er een laag isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte. Dit wordt vooral toegepast bij een natte of vochtige kruipruimte of indien de kruipruimte niet toegankelijk is. Indien dat niet het geval is dan is vloerisolatie een betere optie qua comfort en energiebesparing.

FOTO [WebLabel::

]

Bij bodemisolatie wordt er isolatiemateriaal – meestal in de vorm van schuimparels of schelpen - op de bodem van de kruipruimte aangebracht. Deze worden in de kruipruimte geblazen door een speciale machine. Het vocht wordt geïsoleerd onder de laag parels of schelpen en daardoor wordt de luchtvochtigheid in de kruipruimte lager. Hierdoor wordt het binnenklimaat aangenamer.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80