Infobladen

Wat is belangrijk bij onderhoud, herstel en verduurzamen van monumenten en welke ERM-richtlijn is daarop van toepassing? Het infoblad geeft u in één A-4 inzicht in de belangrijkste zaken.

MONUMENTALE GEBOUWEN EN OBJECTEN

Advies
Infoblad bij    URL 2001 Bouwkundig advies - Onderhoud & Herstel
Infoblad bij    URL 2001 Bouwkundig advies - Verduurzaming monumenten
Infoblad bij    URL 2002 Molenadvies
Infoblad bij    URL 2003 Betonrestauratie advies
Infoblad bij    URL 2004 Kleurhistorisch onderzoek
Infoblad bij    URL 2005 Inspectie van monumentale gebouwen
Infoblad bij    BRL 2000 Erkend Monumenten Adviesbureau

Realisatie
Infoblad bij    URL 3001 Historische houtconstructies
Infoblad bij    BRL 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf

Infoblad bij    BRL 3500 Erkende Molenmaker

Infoblad bij    URL 4001 Historisch timmerwerk
Infoblad bij    URL 4002 Glaspanelen-in-lood
Infoblad bij    URL 4003 Historisch metselwerk
Infoblad bij    URL 4004 Riet
Infoblad bij    URL 4005 Historisch beton
Infoblad bij    URL 4006 Historisch voegwerk
Infoblad bij    URL 4007 Steenhouwwerk
Infoblad bij    URL 4009 Historisch schilderwerk
Infoblad bij    URL 4010 Historisch leidak
Infoblad bij    URL 4011 Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten
Infoblad bij    URL 4012 Historisch metaal (ferro)
Infoblad bij    URL 4013 Historisch parket
Infoblad bij    URL 4014 Historisch pannendak
Infoblad bij    BRL 4000 Onderhoud en restauratie monumenten

Infoblad bij    URL 5001 Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen

Infoblad bij   URL 2826-08 Gevelreiniging (concept URL)

Groen erfgoed
Infoblad bij    URL 6001 Tuinhistorisch onderzoek
Infoblad bij    URL 6010 Hovenierswerk historische tuinen en parken
Infoblad bij    BRL 6000 Groen Erfgoed

Klinkend erfgoed
Infoblad bij    URL 7010 Historische orgels

Roerend erfgoed & kunst
Informatieblad Restauratoren en het Restauratoren Register

NB: Het Infoblad is niet bedoeld als samenvatting van de richtlijn; raadpleeg voor een juiste weergave altijd de complete richtlijn.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80