Klinkend erfgoed

Met klinkend erfgoed wordt bedoeld: orgels, luidklokken, beiaarden en torenuurwerken. Het zijn historische instrumenten met het doel om via geluid mensen te vermaken of te attenderen.

ERM-richtlijnen voor klinkend erfgoed

Voor één specialisme binnen klinkend erfgoed is er een ERM-richtlijn: de richtlijn voor het restaureren van historische orgels (URL 7010).

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80