Over ERM

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is hét platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers en uitvoerders, en toezichthouders. Samen werken zij heel praktijkgericht aan de kwaliteit bij onderhoud en restauratie van monumenten. En natuurlijk hoort het verduurzamen van monumenten daarbij. ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals die worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Alle kennis in de richtlijnen maakt ERM voor u beschikbaar met onder andere websites, nieuwsbrieven, publicaties en kennisbijeenkomsten.

ERM werkt aan onderhoud, restauratie en verduurzaming in monumentenzorg

ERM deelt kennis en ervaring over onderhoud, restauratie en verduurzaming bij monumenten. Wij stellen hiervoor richtlijnen, tools en publicaties beschikbaar. Denk hierbij ook aan thema’s als verduurzaming van gebouwd erfgoed, groen erfgoed, bemalen in de omgeving van een monument, verdroging van terreinen, het gebruik van digitale technieken (3D) en asbest in monumenten.

Restauratiekwaliteit herkent u aan het ERM-logo


Erkende bedrijven mogen het ERM-logo Restauratiekwaliteit voeren. Onafhankelijk en objectief getoetst door deskundigen. Hiermee laten deze bedrijven zien dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen die aan vakkundige restauratiebedrijven worden gesteld. Hier vindt u het overzicht met alle erkende bedrijven.

ERM is een:

  • professioneel netwerk van alle bij restauratiekwaliteit betrokken partijen.
  • platform voor het uitwisselen van kennis en praktijkervaring.

ERM staat voor:

  • restauratiekwaliteit
  • samenwerking monumenteneigenaar, monumentenprofessionals en overheid
  • duidelijkheid en efficiency door normering van werkzaamheden
  • kwaliteitsborging in de hele keten, op basis van uitvoeringsrichtlijnen, het uitwisselen van kennis en ervaring en certificering

ERM zorgt voor:

  • Actuele en complete kwaliteitsrichtlijnen
  • Bevorderen van het gebruik van kwaliteitsrichtlijnen
  • Platform en samenwerking om praktische oplossingen te vinden
  • Bevorderen vakmanschap en ervaring

ERM is er voor monumenteigenaren

“ERM is je enthousiaste hulp die precies weet hoe het zit, en die in elke stap van het proces nuttige tips geeft.”

ERM is er voor aannemers


“Monumenten restaureren is een specialisme dat vakwerk vraagt. De Restauratieladder van ERM is een visie en een praktische tool die precies verwoordt hoe je met restauratie en onderhoud zou moeten omgaan.”

ERM is er voor architecten en ontwerpers

“Er wordt steeds meer met de uitvoeringsrichtlijnen gewerkt.”

ERM is er voor toezichthouders


"De ERM-richtlijnen zijn niet alleen een onmisbare tool voor toezichthouders, maar ook voor monumenteigenaren en hun projectpartners."

“ERM staat voor de kwaliteit van onderhoud en restaureren. Uit liefde voor erfgoed en met professionele aandacht voor het vakmanschap.”

"De instroom van goed opgeleide vakmensen en het verduurzamen van het gebouwde cultureel erfgoed zijn belangrijke aandachtspunten, net als de gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de aanstaande Omgevingswet. Om het toezicht en de kwaliteit van onderhouds- en restauratiewerkzaamheden te borgen zullen monumenteneigenaren (opdrachtgevers) en uitvoerende marktpartijen (opdrachtnemers) elkaar steeds harder nodig hebben, met het overheidsbeleid als belangrijk richtsnoer".

Zonder mensen geen organisatie, wij stellen ons graag aan u voor:
Bestuur, Centraal College van Deskundigen en Medewerkers.


Vakmanschap Professioneel netwerk Richtlijnen en kennis.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80