Netwerk

Restauratiekwaliteit komt er alleen als monumenteneigenaren, ontwerpers, aannemers, en overheden, zoals toezichthouders daar gelijkwaardig op inzetten. Iedereen die betrokken is bij restauratie heeft daarom een plaats in het ERM-netwerk.

ERM is er voor publieke en private opdrachtgevers, voor gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden en voor alle bij de feitelijke restauratie betrokken aannemers, toeleveranciers en adviseurs. Voor een breed spectrum binnen erfgoed: gebouwd erfgoed, groen erfgoed en roerend erfgoed. Het is een professioneel netwerk, ‘mean en lean’ en vakinhoudelijk. En ERM besteedt aandacht aan het vakonderwijs. Want de blijvende overdracht van ambachtelijke kennis en ervaring is essentieel.

“ERM is een professioneel netwerk waar monumenteigenaren, ontwerpers, aannemers en toezichthouders betrokken zijn, kwaliteitsrichtlijnen opstellen, kennis en ervaringen in de monumentenzorg delen.”

Erkende restauratiebedrijven

Steeds meer restauratiebedrijven kiezen ervoor om zich te laten certificeren. Een ERM-gecertificeerd bedrijf staat voor algemeen erkende restauratiekwaliteit. De certificering en het toezicht op de erkende restauratiebedrijven gebeurt door onafhankelijke certificerende instellingen. Lees hoe u uw bedrijf kunt laten certificeren.

Samenwerken in branchegroepen

ERM stimuleert de restauratiebranches om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over kwaliteitsborging, onderwijs en kennisuitwisseling. Daarom wordt enkele keren per jaar een branchegroepenoverleg gehouden. Hieraan neemt een groot aantal branches deel. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is bij dit overleg betrokken. Samenwerken in een professioneel netwerk om de kwaliteit, kennis en ervaring van het vakmanschap te borgen, dat is waar ERM voor staat!

DEELNEMENDE BRANCHESWEBSITE
Vakgroep Restauratie (restauratie bouwbedrijven)website
Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratiewebsite
Vereniging Timmerwerk Restauratie (timmerfabrieken)website
Vereniging Restauratie Steenhouwerswebsite
Nederlands Gilde van Kunst, sier en restauratiesmedenwebsite
Nederlandse Vereniging van Leidekkerswebsite
OnderhoudNL Restauratieschilderswebsite
Gebouwschil Nederlandwebsite
Stichting Voeggarantwebsite
De Zinkmeesterswebsite
Gilde Metalen Dakdekkerswebsite
Vereniging Adviesbureaus Monumentenwebsite
Ondernemersvereniging Glazenierswebsite
Nederlandse Vereniging van Molenmakers 
Vakfederatie Rietdekkerswebsite
Restauratoren Nederlandwebsite
ARAwebsite
Rietdekkersgildewebsite
Vereniging Erfgoedhovenierswebsite
Restauratoren Vereniging Noordwebsite

Mediapartners


www.monumentaal.nl

Erkende bedrijven Certificeren Richtlijnen en kennis

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80