Kennis

Restaureren  van monumenten vraagt om specifieke kennis en kunde (vaardigheden) van de betrokken bedrijven en overheden, maar vooral van de mensen in die organisaties.

Het maakt daarbij niet uit waar je als bedrijf/overheid of persoon betrokken bent in het restauratieproces. De architect, de adviseur, de plantoetser/ vergunningverlener, de toezichthouder, de (gespecialiseerde) aannemer, erfgoedhovenier:  een ieder moet beschikken over de kennis en vaardigheden die voor zijn of haar taak nodig zijn.

Kennis en ervaring in erkenningsregelingen
ERM wil de kwaliteit van de werkzaamheden bij het restaureren van (gebouwde en groene) monumenten bevorderen. ERM tracht dit doel te bereiken door het maken en actueel houden van duidelijke werkafspraken over de uitvoering van restauratiewerkzaamheden. De uitwerking hiervan vindt onder meer plaats in erkenningsregelingen. Binnen de erkenningsregelingen wordt steeds aandacht besteed aan het opleiden en bijscholen van medewerkers en de prestaties in de restauratiepraktijk. Bovendien worden leerling-werkplaatsen waar mogelijk gestimuleerd.

Opleidingen en cursussen 
Belangstelling voor het zelf volgen van een opleiding of cursus? Kijk  op www.erfgoedopleidingen.nl/opleidingen voor het actuele overzicht van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.