beroepsgroep:

Bouwhistoricus

werksoort:

Bouwhistorisch onderzoek

Werkzaamheden

Restaureren is niet alleen een louter bouw-technische opgave, het gaat ook om de geschiedenis van het gebouw (bouwfasen, bouwtechniek, sporen van eerder onderhoud etc) en van het gebruik (verschillende functies, eigenaren etc. door de jaren heen). Die geschiedenis en de cultuurhistorische waarden hiervan worden onderzocht en beschreven in een bouwhistorisch onderzoek. Er zijn drie typen: bouwhistorische inventarisatie, bouwhistorische verkenning en bouwhistorische ontleding. De huidige Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek dateren uit 2009 en worden door ERM in 2022 omgezet in een uitvoeringsrichtlijn (URL 2007).

Zicht op cultuur-historische waarden

  • Kies de diepgang die u past: inventarisatie, verkenning of ontleding.
  • Cultuur-historische waarden worden beschreven op basis van gaafheid (authenticiteit) en zeldzaamheid.
  • Cultuur-historische waarden zijn een belangrijke basis voor keuzes bij het restaureren.
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80