Historische houtconstructies (URL 3001)

Versie 1.1 - 6 november 2020

beroepsgroep:

Restauratie-bouwbedrijf

Werkzaamheden

Historische houtconstructies komen in alle monumenten voor, zoals kap- of gebintconstructies, maar ook kozijnen met ramen en deuren. Deze houtconstructies kennen een grote variatie in tijd, constructie en detaillering, met de nodige regionale variaties. Het verrichten van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan historische houtconstructies is specialistisch werk.

Een duurzaam resultaat

  • Opname schade bepaalt juiste keuze herstel en constructieve veiligheid
  • Geschikte houtsoorten en goede detaillering
  • Repareren en vernieuwen van vervormde delen vereist een vakkundig restauratie-timmermansoog

Wat is belangrijk bij onderhoud en herstel?

1. Zorgvuldige opname

Eerst moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de schade. Is die vastgesteld, kan de juiste keuze voor het herstel worden gemaakt. Er wordt bij balklagen en kappen ook gelet op de constructieve veiligheid. Tegelijk wordt bekeken welke consoliderende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn.

2. Correct verwerken van hout in constructies

Voor de start van de restauratie wordt onderzocht welke houtsoorten geschikt zijn. Niet altijd is de oorspronkelijke houtsoort geschikt. Zo kunnen toegepaste verbindingen en houtzwaartes sterk afwijken van moderne houtconstructies. Een onjuist gedetailleerd detail van een kroonlijst, leidt al snel tot ernstige problemen.

3 Zorgvuldige uitvoering houtconstructies

Veel historische houtconstructies zijn in de loop van de tijd krom of scheef gaan staan door zetting of verzakking. De opname van de vervormde onderdelen en het uiteindelijk repareren of vernieuwen hiervan vereist veel vakmanschap.

Zoek een erkend bedrijf

54 erkende bedrijven voor historische houtconstructies (url 3001)
Bekijk op de kaart

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe goed herstel te garanderen?
Herstel van historische houtconstructies vergt specialistisch vakmanschap. Er is veel kennis en ervaring voor vereist. Daarom is het verstandig een erkende aannemer de herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren. Is uw aannemer niet erkend? Dan is kennis van de URL 3001 een vereiste. De Uitvoeringsrichtlijn bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waaraan het herstel van een historisch houtconstructies moet voldoen. De volledige URL 3001 is hier gratis te downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80