Eigenaren

Eerste alinea

Aanbesteden

Bij een aanbesteding kunt u als opdrachtgever gebruik maken van ERM-kwaliteitsrichtlijnen. De richtlijnen vormen de vakkundige basis voor het stellen van eisen. Aan de hand van de richtlijn formuleert u uw (besteks-)eisen. De richtlijnen bevorderen daarmee de duidelijkheid tijdens het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden Het vereenvoudigt ook het beoordelen van kwaliteit tijdens de uitvoering van het werk.
ERM is geen voorstander van verplichte certificering. Een certificaat is een vlag in top voor het bedrijf dat het certificaat behaald heeft, geen hinderpaal of verplicht te nemen drempel voor markttoelating.

Hoe gebruikt u als opdrachtgever ERM-richtlijnen?
Een efficiënte werkwijze bij het aanbesteden is:

  • U verlangt van de inschrijver dat hij levert volgens de specificaties van een door u met name genoemde uitvoeringsrichtlijn, ERB (hoofdaannemer), GEAR (architect) of Molenmakersregeling
  • Tevens verlangt u dat de inschrijver dat aantoonbaar doet. Het overleggen van een certificaat geldt daarbij als afdoende bewijs. Het certificaat is afgegeven op basis van de bijbehorende beoordelingsrichtlijn
  • Ander bewijs dan een certificaat is ook toegestaan. Het moet dan wel gaan om passend (overtuigend) bewijs dat men aan alle eisen voldoet, ook als het gaat om bijvoorbeeld ervaring en vakmanschap.

De gekozen aanbestedingsvorm (traditioneel, DBFMO, Design & Construct etc) maakt niet uit: in alle gevallen heeft u behoefte aan een duidelijke en landelijk gedragen basis voor het maken van afspraken over restauratiekwaliteit.

Wettelijke eisen bij opdrachten van de overheid of met overheidsmiddelen
Regelmatig krijgen PIANOo (het expertise-centrum van het ministerie van Economische Zaken voor aanbesteden) en ERM vragen over het uitvoeren van werkzaamheden volgens richtlijnen voor monumentenzorg. Dat speelt met name bij opdrachten van de overheid of opdrachten van andere organisaties die met overheidsmiddelen (bv subsidie) worden betaald. Vragen zijn bijvoorbeeld of verwijzing naar richtlijnen toegestaan is of dat er geëist mag worden dat de uitvoerder gecertificeerd is. Lees meer

Private aanbestedingen
Het staat u als private organisatie vrij om de eisen te stellen die u nuttig acht. U kunt verwijzen naar de uitvoeringsrichtlijnen en een certificaat eisen van de inschrijver. Wees echter bedacht op uitzonderingen (bijvoorbeeld in subsidievoorwaarden): het kan zijn dat u verplicht bent om te werken conform de eisen die ook voor opdrachten vanuit de overheid gelden (zie boven).