Aanmelden bijeenkomst Platform Monumententoezicht op 13 oktober 2021

Dhr.
Mw.

Deelname live of digitaal

live
digitaal
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80