Aanmelden bijeenkomst Platform Monumenten Toezicht op 31 oktober 2018

Dhr.
Mw.

Van de bijeenkomst wordt een verslag met foto’s gemaakt. Met deze aanmelding stem ik in met een eventuele vermelding.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80