Achtste editie Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen over complexe binnenstedelijke projecten

De achtste editie van de Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen vindt op 12 en 13 oktober plaats in Amsterdam, en gaat over complexe binnenstedelijke projecten, zoals kerken en overheidsgebouwen.

Natuursteenspecialisten uit Nederland en Vlaanderen bespreken deze dagen bijzondere projecten waar zij onderzoek hebben gedaan of aan hebben gewerkt. Op de eerste dag gaan zij in op allerlei aspecten, zoals de veranderende invloed van het wisselende klimaat op natuursteen, de wijze van organiseren van projecten die tientallen miljoenen kosten én waarbij iedereen ‘meekijkt’, of de rol die traditie en vernieuwing spelen bij de uitvoerende bedrijven. Hoe kunnen we dit alles in de tijd bezien en daarvan leren? Op de tweede dag bezoeken we verschillende locaties in Amsterdam om projecten rondom natuursteen te bekijken, zoals bij het Paleis op de Dam en het Nationaal Monument op de Dam.

De Natuursteendagen vormen al jarenlang een platform voor kennisuitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen. Door elkaar te ontmoeten en te informeren over projecten, technieken en onderzoek, leren we van elkaar. De natuursteendagen worden georganiseerd voor een breed publiek dat professioneel geïnteresseerd is in het gebruik van natuursteen. Denk hierbij aan steenhouwers, geologen, architecten, architectuur- en bouwhistorici, aannemers, monumentenzorgers, erfgoedprofessionals, gemeentelijke en provinciale ambtenaren enzovoorts.

Deze 8e editie wordt georganiseerd door de Belgische Geologische Dienst, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA), Rijksvastgoedbedrijf, Technische Universiteit Delft, Universiteit Antwerpen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kijk hier voor meer informatie over het programma en kosten voor deelname aan de Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen.


Leeuw Justitiepaleis Brussel - foto: Michiel Dusar/RCE

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80