Afscheidsbijeenkomst Walter de Koning

Dinsdag 12 april werd op een zeer feestelijke wijze afscheid genomen van Walter de Koning.
Omringd door veel vertegenwoordigers uit het enorme netwerk dat hij voor ERM in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, en voorzien van een groot aantal cadeaus, luisterde hij naar afscheidswoorden van ERM-voorzitter Jacques Monasch en van CCvD-voorzitter Rob van Hees. Deze laatste benadrukte onder andere de bouw van een groot aantal richtlijnen, met inmiddels een aanzienlijk bestand aan gecertificeerde bedrijven en de uitrol van ERM richting het groene en het roerend erfgoed.

Sanne de Koning (directeur-bestuurder Monumentenwacht Noord-Brabant) keek daarna vooruit, naar de opgaven die er voor ERM de komende jaren liggen, met name de verduurzaming. 'Het is wat mij betreft een mooie uitdaging om de eigenaren beter in staat te stellen om gekwalificeerde adviseurs en aannemers te vinden en in te schakelen. Eigenaren, zowel de grotere professionele als de welwillende particulieren, moeten intrinsiek gemotiveerd zijn om, op basis van kwaliteitsrichtlijnen, goed voor hun monumenten te zorgen. Daar is nog werk te verzetten en ik zie het als een gezamenlijke missie om hier onze schouders onder te zetten. Stichting ERM is onder leiding van Walter uitgegroeid tot een gezaghebbend platform. De kwaliteitsrichtlijnen hebben hun beslag gekregen. Je hebt daarmee de erfgoedsector een grote dienst bewezen. Dank daarvoor'.


Rechts Walter de Koning, met links zijn vrouw Helie

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80