Afstemming Kennis en Kunde-regeling (Gelderland) en ERM-regelingen (Nederland)

Per 1 augustus 2015 zijn de regelingen beter op elkaar afgestemd met inachtneming van de verschillen tussen beide regelingen. De uitvoeringsrichtlijnen worden gebruikt voor beide regelingen.

Algemene restauratiebedrijven (hoofdaannemers)

ERM -> K&K
Een bedrijf dat beschikt over het ERM-certificaat voor de BRL 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB) is tevens gekwalificeerd voor de K+K-regeling voor ‘algemene restauratiebedrijven’ alsmede voor Timmerwerk en voor Metselwerk. Er is dus geen aanvullende toets nodig.
Het bedrijf wordt op verzoek ingeschreven in het Register van de K&K-regeling. Wel dient jaarlijks inschrijfgeld voor de K&K-regeling worden voldaan.

K&K -> ERM
Als een bedrijf zich heeft gekwalificeerd voor de Kennis&Kunde-regeling met de kwalificaties voor Voorbereiding overall (kaderfunctie), Uitvoering overall (kaderfunctie), Timmerwerk en Metselwerk, dan kan het toelatingsonderzoek voor het certificaat voor de BRL Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB) bekort worden. De vakinhoudelijke toets vervalt dan (de toets op het kwaliteitssysteem blijft).
Als het ERM-certificaat voor de ERB is behaald, dan wordt het bedrijf in het ERM-register van erkende bedrijven ingeschreven.

Specialistische restauratiebedrijven
Bij de beoordeling van een bedrijf voor de K&K-regeling worden de van toepassing zijnde ERM-Uitvoeringsrichtlijn en het beoordelingskader van de K&K-regeling gebruikt.
Bij de stichting ERM worden de van toepassing zijnde ERM-Uitvoeringsrichtlijn en de BRL 4000 ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’ gebruikt.

ERM -> K&K
Een bedrijf dat beschikt over het ERM-certificaat voor BRL 4000 ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’ is tevens gekwalificeerd voor de K&K-regeling op dat specialisme. Er is dus geen aanvullende toets nodig.
Het bedrijf wordt op verzoek ingeschreven in het Register van de K&K-regeling. Wel dient jaarlijks het inschrijfgeld voor de K&K-regeling te worden voldaan.

K&K -> ERM
Een bedrijf dat beschikt over een K&K-kwalificatie is niet automatisch gekwalificeerd voor BRL 4000 ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’. Hiervoor is het nodig dat men zich apart kwalificeert op basis van BRL 4000 ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’.
Als het ERM-certificaat voor de BRL 4000 en de uitvoeringsrichtlijn is behaald, dan wordt het bedrijf in het ERM-register van erkende bedrijven ingeschreven.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80