Arno Boon namens FIM lid van College van Deskundigen Retauratiekwaliteit

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is onlangs toegetreden tot het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. De FIM zal in het college worden vertegenwoordigd door Arno Boon. De FIM richt zich op collectieve belangenbehartiging op het gebied van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten richting de politiek.Het College is met de deelname van Arno Boon versterkt met een in restauratiekringen en daarbuiten spraakmakende expert, dat zich met veel energie inzet voor het behoud van industrieel en religieus erfgoed. Niet alleen door middel van restauratie, maar ook door het vinden van een nieuwe bestemming van de monumentale gebouwen.