Artikelen tijdschrift Monumenten thema Restauratiekwaliteit

In het tijdschrift Monumenten januari/februari 2012 zijn een vijftal artikelen verschenen met als thema Restauratiekwaliteit.

 

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80