Asbestverwijdering uit monumenten


‘Een eigenaar van een monument heeft de plicht te weten waar eventueel asbest in het gebouw zit. Is er kans op verwering, zoals op daken, dan is er de wettelijk vastgelegde taak dit te verwijderen. Voor het overige geldt er geen asbestschoon verplichting’. Aldus Willem Post van Greenhouse Advies, een van de sprekers op het symposium ‘Asbestverwijdering uit monumenten’ dat de stichting ERM en Nederland Monumentenland op 7 maart verzorgen.

Lees verder

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80