Aannemersfederatie vertegenwoordigt gespecialiseerde aannemers in de ERM

Tijdens een levendige bijeenkomst van de gespecialiseerde branches, georganiseerd door de stichting ERM, op 10 mei 2011 is de Aannemersfederatie door de aanwezige branches aangewezen als vertegenwoordiger van de gespecialiseerde aannemers in de ERM. Wim van der Maas, directeur van de Aannemersfederatie en Harry Klunder, voorzitter van de VTR, zullen de gespecialiseerde branches vertegenwoordigen in het ERM-bestuur. De vertegenwoordiger in het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit zal later worden benoemd. Tijdens de bijeenkomst is onder meer ingegaan op de activiteiten van de ERM en de samenwerking tussen de gespecialiseerde branches en de ERM. Jan van de Voorde gaf namens de RCE zijn visie op de ontwikkeling van de ERM en onderstreepte het belang van kwaliteitsborging in de monumentenzorg.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80