Beurs Monument: veel erkenning voor werk ERM-gecertificeerde bedrijven

De beurs Monument bracht voor alle ERM- gecertificeerde bedrijven lof, erkenning en een weerzien met elkaar. Het vakmanschap binnen de sector stond centraal en leidde tot mooie ontmoetingen, inspirerende vragen en boeiende discussies.


Het credo van ERM, ‘samen werken aan restauratiekwaliteit’, werd ook op de beurs nageleefd, met kennissessies die samen met sectorpartners werden gegeven. - foto: ERM

Christian Braak, ERM: “Wij kijken terug op een geslaagde beurs die een combinatie bood tussen kennis delen, kennis vergaren en vooral veel netwerken. Voor Stichting ERM is dit contact met monumenteneigenaren, ontwerpers, uitvoerders en ambtenaren cruciaal: samen bepalen zij onze richtlijnen waarmee de restauratiekwaliteit op niveau komt en blijft. Mooi ook om te zien dat er veel jongeren rondliepen: die gaan we de komende jaren hard nodig hebben.”

Het credo van ERM, ‘samen werken aan restauratiekwaliteit’, werd ook op de beurs nageleefd, met kennissessies die samen met sectorpartners werden gegeven. Op de eerste congresdag was het voor de aanwezige ERM-specialisten vooral een weerzien met allerlei partners, opdrachtgevers en bedrijven, die met ERM samenwerken. Niet-gecertificeerde bedrijven konden bij ERM terecht op de beursvloer. Speciaal voor hen werd een Help!Desk ERM certificering georganiseerd, waar de meest pregnante vragen over certificering aan bod wamen.

Op initiatief van OnderhoudNL leverde ERM een bijdrage aan twee kennissessies in het Praktijktheater rondom de kwaliteit van historisch schilderwerk en verduurzamingsrichtlijnen glas. Gerard Scholten van ERM ging in op de verschillen tussen regulier schilderwerk en monumentaal schilderwerk, terwijl verduurzamingsexpert Felix Kusters de laatste inzichten op het gebied van glasisolatie gaf.

Op de tweede dag kwamen bijna 50 genodigden van ERM-gecertificeerde bedrijven samen voor een lunch, met aandacht voor de rol van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit en andere actuele thema’s die ERM-bedrijven bezighouden, zoals het gebrek aan personeel. Ron Spaan van ERM liet zien hoe groot dit personeelstekort kan worden als de sector dit niet op tijd weet te keren, door jongeren bijvoorbeeld te enthousiasmeren voor de keur aan opleidingen die er is. De nood is hoog, maar er zijn lichtpuntjes; zo merkte een aanwezige directeur op dat een vakberoep in vergelijking met 10 jaar geleden tegenwoordig steeds meer bewondering oogst. “Op verjaardagen kun je beter zeggen dat je schilder bent, dan bankier.” ,

Bij de derde en laatste congresdag lag het accent op gemeenten; als professionele monumenteigenaren een belangrijke doelgroep voor kennis over, en gebruik van de ERM-richtlijnen. Op het hoofdpodium nam Christian Braak de aanwezige erfgoedambtenaren mee in het belang en gebruik van de ERM-richtlijnen. Veel Nederlandse gemeenten gebruiken inmiddels de ERM-richtlijnen als uitgangspunt of bron van informatie bij het opstellen van eigen beleid en worden de richtlijnen vervolgens steeds meer gemeengoed bij de realisatie, vergunningverlening en handhaving. Bijvoorbeeld: bij de Gemeente Rheden zijn de ERM-richtlijnen recent als basis gebruikt voor het ‘uitvoeringskader erfgoed Rheden’.

Stichting ERM deelde samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds verschillende tools, richtlijnen, informatie en praktische handvatten om gemeenten te ondersteunen in het advies en toezicht naar monument-eigenaren.” Daarbij werd tijdens speciale lunch-werksessies met het beantwoorden van vragen en het delen van inzichten aan de vier verschillende kennistafels de verdieping gezocht.

De beurs Monument was, kortom, weer een geslaagde mix tussen netwerken, met partners en bedrijven in gesprek, kennis delen en kennis vergaren.

Bekijk hier de video van de gezamenlijke Kennislunch Gemeenten’

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80