Bijdrageregeling voor Restauratoren

Veel restauratoren zien nut en noodzaak van het RestauratorenRegister in en overwegen aan de toetsingsprocedure deel te nemen. De kosten van procedure en inschrijving blijken vaak een moeilijk te nemen hindernis. Met instemming van het bestuur van de voormalige stichting SRR kunnen restauratoren die zijn getoetst en ingeschreven in het RestauratorenRegister een bijdrage in de kosten van die toetsing van € 450 ontvangen. Dit geldt (ook met terugwerkende kracht) voor iedere restaurator en alle specialismen. Deze regeling geldt voorlopig tot en met 31 december 2021. De uitkering vindt plaats via de stichting ERM die met ingang van mei 2021 de resterende middelen van de SRR beheert.

Voor aanvragen en meer informatie mail naar RestauratorenRegister@stichtingERM.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80