Informatie- en discussie bijeenkomst RestauratorenRegister en HB (digitaal) - 30 juni 2020

Op dinsdag 30 juni a.s. organiseert ERM van 10.30 tot en met 12.30 uur een informatie- en discussiebijeenkomst over de uitbreiding van het RestauratorenRegister met een extra specialisme: ‘beschilderde oppervlakken in historische binnenruimten’ (HB). Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de stukken en is er gelegenheid tot vragen en discussie. Het RestauratorenRegister is een belangrijk element bij het streven naar kwaliteit. Daarom is het belangrijk om uw mening te laten horen.
De bijeenkomst wordt geleid door Walter de Koning (ERM). Rob van Hees (voorzitter van het CCvD Restauratiekwaliteit) en Jan van ’t Hof (hoofd van de afdeling Monumenten en Collecties bij de RCE) zullen als toehoorder aanwezig zijn.


Foto Esther Wieringa (i.o.v. Stichting ERM)

Uitgewerkt voorstel gepubliceerd voor reactie
Bij de start van het RestauratorenRegister in 2019 is besloten om een voorstel uit te werken voor het specialisme ‘historische binnenruimten’. Dit voorstel is nu gereed. Kijk hier voor meer informatie en de concept-stukken.
Een schriftelijke reactie is van harte welkom. Dat kan tot en met 4 juli 2020 met een mail naar restauratorenregister@stichtingerm.nl.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deelname aan deze bijeenkomst door een mail te sturen naar restauratorenregister@stichtingerm.nl. Het maximum aantal deelnemers is 25. U ontvangt na aanmelding een bevestiging en verdere gegevens. Tijdens de bijeenkomst gebruiken we het programma Microsoft Teams.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80