Bijeenkomst ontwerp-BRL Onderhoud & Restauratie - 20 november 2013

De stichting ERM streeft naar duidelijke en certificeerbare werkafspraken voor de restauratiesector. Belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van de Beoordelingsrichtlijn Onderhoud & Restauratie voor gespecialiseerde aannemers. De nieuwe BRL bevat afspraken op managementniveau en zal de huidige BRL Instandhoudingstechnologie vervangen. Bij de nieuwe BRL horen straks meerdere Uitvoeringsrichtlijnen die de werkafspraken voor de uitvoerenden omvatten. 

Doel is een optimale afstemming op het werk van de gespecialiseerde aannemers. Tweede doel is het creƫren van een structuur die samenhangend en overzichtelijk is. Dat leidt er toe dat de toegevoegde waarde van normering en certificering makkelijker wordt begrepen door opdrachtgevers, subsidiegevers en toetsende overheden. Uiteraard zijn we erg benieuwd of deze opzet aansluit bij de behoeften van de gespecialiseerde aannemers.

Daarom lichten we tijdens de bijeenkomst op 20 november (13.00-15.30 uur) de inhoud toe en is er volop ruimte voor vragen en discussie. De bijeenkomst vindt plaats in Meet & Discover! (locatie Binnenstad), Stadsring 2, 3811 HR Amersfoort.

Klik hier voor het programma en een toelichting.

Aanmelden via secretariaat@stichtingERM.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80