Bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Veel gemeenten zoeken naar mogelijkheden om eigenaren te stimuleren duurzame maatregelen te laten nemen, ook in beschermde stadsgezichten.

Hoe kunnen gemeenten beleid maken zodat eigenaren op de juiste wijze verduurzamen, zonder dat eigenaren de vergunningplicht als hindernis beschouwen? En welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet en de invoering van de Wet kwaliteitsborging om de lokale regelgeving anders in te richten? Nu worden beschermde stadsgezichten vaak beschermd met behulp van welstandsbeleid. Hoe zit dat na 2024?

Tijdens de bijeenkomst op 18 oktober a.s. (13.00 - 16.00 uur) gaan we in op praktijkvoorbeelden en de wijze waarop de gewijzigde regelgeving na 2024 kan werken.

Klik hier voor het volledige programma.

Locatie
Zalen van Zeven, Boothstraat 7 te Utrecht.

Aanmelden
De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met toezicht en handhaving bij gebouwde monumenten (BWT; erfgoed). Deelname is gratis.
We hebben het maximale aantal deelnemers bereikt, u kunt zich helaas niet meer aanmelden.

Platform Monumententoezicht
Het Platform is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Het Platform komt twee keer per jaar bijeen. Voor meer informatie zie www.stichtingerm.nl en www.monumententoezicht.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80