Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: ‘Praktijkvragen en oplossingen’ - 21 november 2017

De ambtenaar die op de lokale monumentenzorg toezicht houdt, staat dagelijks voor uiteenlopende vragen. Vermindert de kwaliteit van de restauraties door de economische ontwikkeling en druk op de woningmarkt? Is er ondanks zorgvuldige vergunningenprocedures steeds vaker sprake van ondeskundige uitvoering? Hoe gaat de gemeente daarmee om? Hoe bepaal je waar de restauratierisico’s het grootst zijn? Welke maatregelen kan je treffen om ondeskundig werk tegen te gaan? Hoe zorg je dat je, als breed ingezette inspecteur, voldoende kennis hebt van monumenten? En zo vele vragen meer.

Het Platform Monumententoezicht houdt dinsdagmiddag 21 november de halfjaarlijkse bijeenkomst, dit keer met als thema ‘Praktijkvragen en oplossingen’. Diverse sprekers uit het monumententoezicht komen plenair aan het woord. Daarnaast veel aandacht voor praktijkvoorbeelden uit grote en kleine monumentensteden. Uiteraard worden de resultaten van deze bijeenkomst weer verwerkt in de website monumententoezicht.nl, die steeds meer in het gemeentelijk toezicht wordt gebruikt.

Deze bijeenkomst is bestemd voor toezichthouders, handhavers en functioneel leidinggevenden. De organisatie ligt in handen van het Platform Monumententoezicht, een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

Locatie: Zaalhuur 7, Boothstraat 7 Utrecht (kijk hier voor meer informatie)
Tijdstip: 13.30 - 17.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 13.00 uur)

Klik hier voor het programma.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. U kunt zich hier aanmelden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80