Bijeenkomst Platform Monumententoezicht 'vergunningvrij bij monumenten' - 13 maart 2019

Wanneer zijn maatregelen aan een monument vergunningvrij? Dat is nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Voor ‘gewoon onderhoud’ is bijvoorbeeld geen omgevingsvergunning nodig, maar wanneer houdt onderhoud op gewoon te zijn? Daarnaast is het bouwen in, aan of op een monument vergunningvrij als het gaat om onderdelen die vanuit monumentenzorg geen waarde hebben. Ook inpandige veranderingen, achtererven en bouwen in beschermde gebieden is soms wel en soms niet vergunningplichtig.

De praktijk is soms weerbarstig. En is een monument vogelvrij als er geen vergunningplicht is? De website Monumententoezicht van ERM en de brochure ‘vergunningvrij’ van het ministerie geven een handvat. Dat helpt, maar zal lang niet altijd antwoord geven.

Het Platform Monumententoezicht verzorgt op woensdagmiddag 13 maart een kennisbijeenkomst over deze en vergelijkbare vragen.

Tijdstip: 13.00 - 17.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur)
Waar: De Zalen van Zeven (Boothstraat 7 in Utrecht)
Voor wie: toezichthouders, handhavers en functioneel leidinggevenden

Klik hier voor het programma van deze middag. 

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80