Certificaat voor innovatieve bescherming van monumentaal hout

Traas Ongediertebestrijding is het eerste Nederlandse bedrijf dat door Kiwa is gecertificeerd voor Integrated Pest Management Houtbescherming. Het certificaat hiervoor is verkregen op basis van het Keurmerk Plaagdiermanagement, in combinatie met de Uitvoeringsrichtlijn Houtaantasting van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Op 19 juli 2017 is het certificaat door Kiwa uitgereikt.

Integrated Pest Management (IPM) is een samenhangend stelsel van maatregelen om op lange termijn, met een minimale belasting door toxische stoffen, de aantasting van hout door insecten te voorkomen of te beheersen. De stichting Keurmerk Plaagdiermanagement, verantwoordelijk voor het Kwaliteitssysteem Plaagdiermanagement (KPMB), en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) hebben gezamenlijk criteria opgesteld voor het bestrijden van schimmels en insecten in monumentale houten constructies. Hierbij worden de IPM-principes gekoppeld aan de uitgangspunten voor het maken van cultuurhistorisch verantwoorde restauratiekeuzes, de zogenoemde restauratieladder.

Aantasting monumentaal hout
Regelmatig worden eigenaren en beheerders van monumenten geconfronteerd met houtaantasting door insecten en zwammen. Soms is de aantasting duidelijk zichtbaar door sporen of rondvliegende insecten, maar vaak is het ook een onplezierige ‘bijvangst’ tijdens groot onderhoud of een restauratie. Juist dan worden moeilijk bereikbare plaatsen (bijvoorbeeld kapconstructies of afwerkingen) weer eens kritisch onder de loep genomen.
De Uitvoeringsrichtlijn Houtaantasting (URL 5001) baseert zich op de laatste stand van de techniek bij het bestrijden van houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen. Zo kunnen de bekende rijen met zichtbare pluggen in balken voor het injecteren van stoffen voortaan achterwege blijven; er zijn moderne technieken die minder schade veroorzaken. Deze innovaties zijn, na een korte omschrijving, voorzien van aandachtspunten en van eisen aan de uitvoering. Ook het vooronderzoek is beschreven en er wordt uitgebreid ingegaan op het wegnemen van de oorzaak van de problemen. Dat kan bijvoorbeeld met aanvullend ventileren of met vochtbestrijding.
Aan de hand van de beschrijving in de URL kan de monument-eigenaar (of zijn adviseur) aangeven met welk doel en op welke manier de bestrijding uitgevoerd moet worden. Met het certificaat toont de plaagdierbestrijder aan dat hij beschikt over de benodigde kennis en dat hij werkt conform de uitvoeringsrichtlijn.


Foto bijschrift
Overhandiging certificaat met v.l.n.r. Walter de Koning (ERM), Luc Doornhegge (Kiwa), Conno de Ruijter (KPMB), Peter Traas (Traas Ongediertebestrijding) en Sander Mertens (Kiwa).

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80