Certificering maakt kwaliteit duidelijk

Het aantal restauratiebedrijven in de monumentenzorg dat werkt met een ERM-certificaat is in 2015 opnieuw gestegen. De toename is onder meer zichtbaar in het aantal gecertificeerde leidekkers, molenmakers, schilderbedrijven en voegbedrijven. Dit blijkt uit het jaarverslag over toetsing op richtlijnen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

De binnen de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) opgestelde beoordelingsrichtlijnen vormen de basis voor certificering van bedrijven in de restauratiebranche. Naast deze specifieke certificeringsregeling (BRL) worden binnen de ERM restauratie-specifieke uitvoeringsrichtlijnen (URL) opgesteld. 

Vijf landelijk werkende instellingen toetsen de wijze waarop de bedrijven deze richtlijnen toepassen. Jaarlijks leggen deze instellingen vast voor welke richtlijnen audits zijn uitgevoerd en met welke bevindingen. 

Toename
Eind 2015 waren 144 bedrijven gecertificeerd, tegenover 121 begin van dat jaar, voor bijvoorbeeld het restaureren van schilderwerk, leidaken en smeedwerk. De toename is goeddeels te verklaren door een groter aantal richtlijnen, voor meer werkvelden. Een aantal branches, zoals restauratie-aannemers en de in historisch voegwerk gespecialiseerde bedrijven, laat weten ook aantoonbaar profijt te hebben van certificering bij het verkrijgen van opdrachten. ‘Certificering maakt gelijk duidelijk welke kwaliteit wij kunnen leveren’, zegt Flip van de Burgt, directeur van aannemersbedrijf Van de Burgt & Strooij in dit jaaroverzicht. ‘Voor ons helpt certificering ook bij het beheersen van faalkosten’, voegt hij daaraan toe.
En Frederik Heldoorn van het gelijknamige voegbedrijf stelt dat ‘we zeker vruchten hebben geplukt van onze certificering. Steeds meer opdrachtgevers vragen erom. We hebben het veel drukker gekregen’. 

Netwerkorganisatie
De beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen worden opgesteld binnen de stichting ERM. Een netwerkorganisatie waarin opdrachtgevers, overheden en opdrachtnemers samenwerken aan de kwaliteit van het onderhouden en restaureren van monumenten. Niet alleen de bedrijven, die in de restauratiebranche werkzaam zijn worden met deze richtlijnen bediend. Ook hun opdrachtgevers en bijvoorbeeld de toezichthoudende ambtenaren kunnen hun voordeel doen met de richtlijnen. Daarvoor heeft ERM onder meer gratis publicaties ontwikkeld, zoals de waaier ‘Schade aan uw monument’, websites en digitale tools.

Klik hier voor de jaarrapportage 2015.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80