Christian Braak nieuwe directeur Stichting ERM

Christian Braak (1976) treedt per 1 maart aan als directeur van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Hij volgt daarmee Walter de Koning op die met pensioen gaat. Christian Braak was tot voor kort wethouder in Alkmaar met in zijn portefeuille onder meer Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Cultureel Erfgoed en Monumenten. Eerder was hij Beleidsadviseur bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.
Zijn animo om bij ERM aan de slag te gaan is groot. ‘Mede gezien de enorme restauratieopgave, de energietransitie voor monumenten, het tekort aan geschoolde mensen, de komende implementatie van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zal het een boeiende uitdaging zijn om al die opgaven hanteerbaar te maken, zodat de praktijk er daadwerkelijk invulling aan kan geven’.

Bestuursvoorzitter Jacques Monasch is blij met het aantreden van Christian Braak. ‘ERM heeft de afgelopen tien jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de restauratiekwaliteit in de monumentenzorg. Daarin was de inzet van onze vertrekkende directeur, Walter de Koning, van onschatbare waarde. Onze dank naar hem daarvoor is zeer groot. Met Christian Braak hebben wij een uitstekende opvolger weten te vinden die de volgende fase van ERM zal gaan inluiden. Uitbreiding van het gebruik van de door de sector breed gesteunde ERM-richtlijnen en de verduurzamingsopgave in de monumentenzorg zijn slechts twee in het oog springende voorbeelden waar in de komende tijd hard aan gewerkt zal moeten worden’.

Christian Braak - eigen foto

Stichting ERM richt zich op het bevorderen van het goed omgaan met erfgoed. ERM werkt samen met monumenteneigenaren, ontwerpers, uitvoerders, vergunningverleners en toezichthouders aan de kwaliteit van onderhoud en restauratie van ons gebouwde, groene en roerende monumenten. De focus ligt op het formuleren van uitvoeringsrichtlijnen en kennisoverdracht. Actuele thema’s komen daarbij ook aan de orde, zoals verduurzaming van gebouwd erfgoed, groen erfgoed, bemalen in de omgeving van een monument, verdroging van terreinen, het gebruik van digitale (werk- en presentatie-)technieken en schadelijke stoffen in monumenten, waaronder chroom 6, asbest en kwarts bij zandsteen. ERM biedt ook de mogelijkheid tot certificering, in zo’n 260 gevallen is die stap tot certificering daadwerkelijk gezet. Door alle betrokken partijen aan tafel te brengen, zorgen we voor goede inhoud en voor draagvlak. Meer informatie zie www.stichtingERM.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80