Corporaties zijn geen stadsherstellers meer

De rol van woningcorporaties als “stadsherstellers” is voorbij. We kunnen geen monumenten meer aankopen. We blijven nog wel zorgvuldig monumenten exploiteren en onderhouden, maar het moet wel passen binnen de financiële kaders van de reguliere voorraad’. Dat stelde Michiel Ensink, vestigingsdirecteur van woningcorporatie DUWO, tijdens een van de workshops op het Nationaal Monumentencongres, donderdag 13 november.

Hij hield de aanwezigen voor creatiever te kijken hoe de hogere kosten van monumenten kunnen worden opgelost. ‘Waarom niet een rijksmonument slopen, als dat het behoud betekent van een heel blok van rijksmonumenten?’ Daarnaast bepleitte hij een betere benutting van de expertise en uitvoeringsrichtlijnen van organisaties als de Stichting ERM en Aedes. ‘De onderhoudskosten van een monument zijn gemiddeld 30 procent hoger dan een gewoon gebouw. Dat moet met de kennis van deze organisaties minder kunnen.’

De voorzitter van de Stichting ERM, Harry van Waveren, gaf aan dat steeds vaker de ERM-uitvoeringsrichtlijnen als voorwaarde worden gesteld in het kader van de subsidievoorwaarden.

Klik hier voor de presentatie van Michiel Ensink.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80