Cursus ‘Hoe moeten we handelen?’

Het Hornemann Instituut in het Duitse Holdesheim draagt bij aan de wereldwijde kennisoverdracht van wetenschappelijke resultaten in het kader van conservering en restauratie.

In april start de cursus ‘Hoe moeten we handelen? Theorie en ethiek van conservering en de betekenis ervan in de praktijk’. De cursus wordt verzorgd door Prof.Dr. Ursula Schädler-Saub. Aan bod komt onder meer de betekenis van theoretische en ethische principes voor de huidige restauratiepraktijk. Dit aan de hand van talrijke historische en actuele voorbeelden uit de meest uiteenlopende gebieden. Daarnaast wordt er de vraag gesteld hoe het beroepsprofiel van restauratoren en alle andere professionals die werkzaam zijn op het gebied van cultureel erfgoed moet worden ontwikkeld om aan de huidige en toekomstige eisen te voldoen.

De cursus ‘Hoe moeten we handelen? Theorie en ethiek van conservering en de betekenis ervan in de praktijk’ is beoordeeld door de Commissie Scholing en Opleidingen. Binnenkort staat deze ook op de lijst erkende opleidingen voor het RestauratorenRegister.

Kijk hier voor meer informatie.


Foto Hornemann Instituut

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80