Cursus toepassen kwaliteitsnormen in de monumentenzorg

Inmiddels zijn voor diverse vakgebieden uitvoeringsrichtlijnen en beoordelingsrichtlijnen tot stand gekomen. Hierin onder meer de inzet van vakkennis en de toepassing van de juiste technieken en materialen. Het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) heeft in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de stichting ERM een cursusdag ontwikkeld waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • De systematiek en structuur van beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen
  • Partijen in het bouwproces, hun rollen en verantwoordelijkheden: opdrachtgever, architect/adviseur, uitvoerende bedrijven, overheid, monumentenwacht etc.
  • Stabu-bestek en restauratiebestek
  • Relevante wet- en regelgeving, monumentenweg, vergunningsplicht of vergunningvrij
  • Restauratie-ethiek
  • Toepassing van richtlijnen in het bestek, bestek schrijven, uitvragen stellen en inschrijven
  • Toelichting en behandeling van de stof aan de hand van cases uit de praktijk

Klik hier voor meer informatie en voor aanmelden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80