Cursussen Erfgoed in de praktijk: actualiteiten & ontwikkelingen

In het cursusaanbod van Erfgoed in de Praktijk nemen de netwerkbijeenkomsten Actualiteiten en Ontwikkeling een speciale plaats in. Tijdens deze dag wordt u bijgepraat over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van erfgoed. De netwerkbijeenkomsten worden in 11 provincies gehouden, veelal op een bijzondere locatie. De dag is bestemd voor (beleids)ambtenaren cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc. Daarnaast zijn deze dagen ook geschikt voor medewerkers, werkzaam/betrokken bij andere organisaties in de erfgoedsector.

Onderdeel van de dag is informatie over de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Deelnemers worden onder meer geïnformeerd over de nieuwe website voor opdrachtgevers, waar deze informatie kunnen vinden ten dienste van een kwalitatief goede voorbereiding en uitvoering van onderhoud en restauraties. Daarnaast aandacht voor het nieuwe platform voor toezichthouders, waar vanaf eind 2013 tweemaal per jaar casussen met betrekking tot het toezicht op monumenten worden besproken.

Voor meer informatie: http://www.erfgoedindepraktijk.nl/cursussen/Paginas/Actualiteiten-en-Ontwikkelingen.aspx

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80